KäTu2021

KäTu2021: KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LAATU NÄKYVÄKSI, Helsingin yliopisto 20.–22.5.2021

Ensimmäinen kiertokirje

Lisätietoja KäTu2020-valikosta. Laita hiiri kohtaan ”Suomi”, jolloin saat näkyviin alavalikot.

***

KäTu2021: ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING: FOKUS PÅ KVALITET, Helsingfors universitet 20–22.5.2021

Första utskicket och inbjudan till föredrag

Läs mer i KäTu2020-menyn. För musen över ”Svenska” för att visa undermenyerna.

***

KäTu2021: TRANSLATION AND INTERPRETING: FOCUSING ON QUALITY, University of Helsinki, 20–22 May 2020

First Circular and Call for Papers

Go to the KäTu2020 menu above and place the mouse on “English” to show different side-menu items providing more information.