KäTu 2018 – Turun yliopisto 13.-14.4.2018

XVI Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi
XVI Symposiet om forskning i översättning och tolkning
XVI Symposium on Translation and Interpreting Studies

KÄÄNTÄMISEN HINTA

Vuosittaisten KäTu-symposiumien tarkoituksena on tarjota kääntäjille ja tulkeille sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoille ja kouluttajille foorumi, jolla he voivat keskustella alan ilmiöistä, käynnissä olevista tutkimushankkeista ja tieteenalan tilasta ja kehityksestä. KäTu-symposiumit ovat jo viidentoista vuoden ajan koonneet yhteen – niin puhujiksi kuin kuulijoiksi – kääntäjiä ja tulkkeja sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoita, opettajia ja perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita, viittomakielen tulkkien kouluttajia, tulkkeja ja tulkkiopiskelijoita samoin kuin kääntämisestä ja tulkkauksesta muutoin kiinnostuneita. Symposiumin järjestää vuorollaan jokainen Suomessa kääntäjiä ja tulkkeja kouluttava yliopisto yhdessä Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL:n) opettajien ja tutkijoiden jaoston kanssa.

Vuoden 2018 symposiumin teemana on KÄÄNTÄMISEN HINTA. Plenaristeina ovat professori Outi Paloposki (Turun yliopisto) ja Dr Joss Moorkens (Dublin City University). Plenaariesitelmien lisäksi ohjelmassa on esitelmiä (20 + 10 minuuttia) rinnakkaisissa sektioissa, työpajoja sekä posteriesittelyjä.

Symposiumin ensimmäinen kiertokirje, joka sisältää tarkempaa tietoa teemasta ja työmuodoista sekä esitelmöintikutsun, julkaistaan syksyllä 2017.

(Kuva: Turun yliopisto / viestintä)