Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi

XX KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN TUTKIMUKSEN SYMPOSIUMI

KäTu2023: Kääntäminen/tulkkaus ja kestävä kehitys

Turun yliopisto, 13.–15.4.2023

Ensimmäinen kiertokirje ja esitelmöintikutsu

Toinen kiertokirje ja esitelmöintikutsu

Sponsorit

Lisätietoja valikosta: laita hiiri kohtaan ”KäTu2023”, sitten ”Suomi”, niin saat näkyviin alavalikot.

***

XX SYMPOSIET OM TOLKNINGS- OCH ÖVERSÄTTNINGSVETENSKAP

KäTu2023: Översättning/tolkning och hållbarhet

Åbo universitet 13–15 april 2023

Första utskicket och inbjudan till föredrag

Andra utskicket och inbjudan till föredrag

Partner

Läs mer i menyn: för musen över ”KäTu2023” och sen ”Svenska” för att visa undermenyerna.

***

XX SYMPOSIUM ON TRANSLATION AND INTERPRETING STUDIES

KäTu2023: Translation/Interpreting and Sustainability

University of Turku, 13-15 April 2023

First Circular and Call for Papers

Second Circular and Call for Papers

Sponsors

Go to the menu above and place the mouse on ”KäTu2023” and then “English” to show different side-menu items providing more information.