Ensimmäinen kiertokirje ja esitelmöintikutsu

XX KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN TUTKIMUKSEN SYMPOSIUMI

KäTu2023: Kääntäminen/tulkkaus ja kestävä kehitys

Turun yliopisto, 13.–15.4.2023


KäTu2023-SYMPOSIUMIN TEEMA

Vuoden 2023 KäTu-symposiumin teemana on Kääntäminen/tulkkaus ja kestävä kehitys. Nostamalla esiin ajankohtaisen aihepiirin haluamme edistää kestävää (ekologista, yhteiskunnallista ja taloudellista) kehitystä, joka on osa kaikkea inhimillistä käyttäytymistä. Yhdistyneiden Kansakuntien määritelmän mukaan kestävä kehitys on ”ihmiskunnan nykyisten perustarpeiden tyydyttämistä viemättä tulevilta sukupolvilta vastaavaa mahdollisuutta” (The Sustainable Development Agenda, FAQ, suomennos Tieteen termipankista). On sanomattakin selvää, että se asettaa suuria vaatimuksia myös kääntämiselle sekä lopputuotteen että prosessin kannalta. Kuten Michael Cronin toteaa kirjansa Eco-Translation: Translation and Ecology in the Age of the Anthropocene johdannossa (s. 1): ”translation as a body of ideas and a set of practices is central to any serious or sustained attempt to think about th[e] interconnectedness and vulnerability [of our species] in the age of human-induced climate change”.

Teemaa voi lähestyä jostakin YK:n kestävän kehityksen tavoitteesta (https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/) tai jostakin muusta näkökulmasta, esimerkiksi seuraavista:

 • Ekokääntäminen ja ympäristökääntäminen
 • Kääntämisen/tulkkauksen poliittinen ekologia
 • High-Tech- ja Low-Tech-käännöskäytännöt
 • Kääntäminen/tulkkaus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus
 • Tunteet ja psykologinen pääoma kieliammateissa
 • Kielellinen ja kulttuurinen monimuotoisuus
 • Kestävä kehitys ja käännös-/tulkkausteknologia
 • Kestävä kehitys ja matkakirjoittaminen
 • Kääntämisen kestävyys ammattina ja toimialana
 • Kestävä käännöspolitiikka
 • Tulkkaus ja vähemmistökielet
 • Kääntäminen ja demokratia
 • Kääntäminen ja rauha
 • Kestävä tutkimus käännöstieteessä

KäTu-symposiumin perinteitä noudattaen myös muut kääntämiseen ja tulkkaukseen sekä niiden opetukseen ja tutkimukseen liittyvät aiheet ovat tervetulleita.

KäTu-SYMPOSIUMIEN TARKOITUS

Vuosittaisten KäTu-symposiumien tarkoituksena on tarjota kääntäjille ja tulkeille sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoille ja kouluttajille foorumi, jolla he voivat keskustella alan ilmiöistä, käynnissä olevista tutkimushankkeista ja tieteenalan tilasta ja kehityksestä. Yksi symposiumin kohderyhmistä ovat jatkotutkinto-opiskelijat, joille symposiumi antaa tilaisuuden saada palautetta tutkimustyön eri vaiheissa.

KäTu-symposiumit ovat jo yhdeksäntoista vuoden ajan koonneet yhteen – niin puhujiksi kuin kuulijoiksi – puhuttujen ja viitottujen kielten kääntäjiä ja tulkkeja sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoita, opettajia, perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita sekä alasta ja sen tutkimuksesta muutoin kiinnostuneita. Symposiumin järjestää vuorollaan jokainen Suomessa kääntäjiä ja tulkkeja kouluttava yliopisto yhdessä Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL:n) opettajien ja tutkijoiden jaoston kanssa.

Vuoden 2023 symposiumin järjestää Turun yliopisto, joka oli myös ensimmäisen KäTu-symposiumin järjestäjä vuonna 2003. KäTu täyttää nyt 20 vuotta, ja samalla KäTu2023 on XX symposiumi. Tämän juhlistamiseksi järjestämme erillisen muistelusession ja haluamme kutsua sinne erityisesti ensimmäistä KäTua järjestämässä olleita. Muistelua tukemaan ottaisimme mielellämme vastaan valokuvia menneistä symposiumeista. Jos sinulla on valokuvia, jotka haluaisit jakaa kanssamme, ota yhteyttä: leena.salmi@utu.fi

TYÖMUODOT

Plenaariesitelmien pitäjät ovat vuonna 2023 Souleymane Bachir Diagne (Columbia University), Séverine Hubscher-Davidson (The Open University) ja Kristiina Taivalkoski-Shilov, (Turun yliopisto). Plenaariesitelmien lisäksi ohjelmassa on esitelmiä (20 minuuttia + 5 minuuttia keskusteluun) rinnakkaisissa sektioissa, työpajoja sekä posteriesittely. Työpajat ovat noin kahden tunnin mittaisia sektioita, joissa voidaan keskustella tietystä aiheesta yleisesti (paneelikeskusteluna tai pienryhmätyönä) tai tarkastella jotakin asiaa yhdessä ongelmalähtöisesti. Postereille varataan oma esittelyaikansa, ja paras posteri palkitaan.

Ehdotukset työpajojen teemoiksi pyydämme lähettämään viimeistään pe 18.11.2022.

Ehdotukset sektioesitelmiksi ja postereiksi pyydämme lähettämään viimeistään pe 20.1.2023.

Ehdotusten pituus on enintään 2 500 merkkiä välilyönteineen (lähdeluettelo ei sisälly tähän merkkimäärään). Ehdotukset lähetetään rtf-, doc- tai docx-muotoisena liitetiedostona sähköpostiosoitteeseen katu2023@utu.fi. Ehdotukset kirjoitetaan tiedostopohjalle, joka löytyy täältä. Sähköpostiviestin otsikkorivillä ja ehdotuksessa on mainittava, onko ehdotuksessa kyseessä työpaja, sektioesitelmä vai posteri.

Työpajoista tiedotetaan lisää seuraavassa kiertokirjeessä; esitelmien hyväksymisestä ilmoitetaan viimeistään ma 20.2.2023. Abstraktien arviointiprosessista ja arviointikriteereistä kerrotaan lisää täällä.

JATKO-OPISKELIJOIDEN KOULUTUSTAPAHTUMA

Torstaina 13.4.2023 järjestetään osana symposiumia ensisijaisesti tohtoriopiskelijoille suunnattu mutta myös muille avoin koulutusiltapäivä. Tarkemmat tiedot koulutustapahtumasta annetaan seuraavassa kiertokirjeessä.

TYÖKIELET

Symposiumin ja sen sektioiden työkielet ovat ensisijaisesti suomi, ruotsi ja englanti. Muiden kielten käytöstä ja tulkkausmahdollisuudesta voi tiedustella järjestäjiltä.

TIEDON HELMI -PALKINTO

Symposiumin yhteydessä jaetaan seitsemättä kertaa SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston Tiedon helmi -palkinto. Palkinto myönnetään vuorovuosin opetuksen tai tutkimuksen saralla ansioituneelle henkilölle tai yhteisölle yksittäisestä teosta, pidempiaikaisesta toiminnasta tai koko elämäntyöstä. Vuonna 2023 palkinto myönnetään tutkimusansioista.

Palkinnosta päättää SKTL:n hallitus palkintoraatina toimivan jaoston toimikunnan esityksen pohjalta; esitys taas perustuu jaoston jäseniltä saatuihin ehdotuksiin. Ehdotuksia tekevien tulee noudattaa palkintoehdotukseen liittyviä perusperiaatteita, jotka ovat luettavissa liiton verkkosivujen jäsenosiosta. Jäsenosioon kirjaudutaan SKTL:n jäsentunnuksilla.

Ehdotukset ja perustelut pyydetään lähettämään viimeistään ke 15.2.2023 jaoston sihteerille Sari Hokkaselle, sari.hokkanen@tuni.fi.

KÄÄNNÖSTIETEEN VÄITÖSKIRJAPALKINTO

Symposiumin yhteydessä jaetaan nyt ensimmäistä kertaa SKTL:n myöntämä käännöstieteen väitöskirjapalkinto. Palkinto jaetaan jatkossa joka toinen vuosi samana vuonna, jolloin Tiedon helmi -palkinto jaetaan tutkimusansioista. Väitöskirjapalkinto myönnetään tutkijalle, joka on kahden edellisen kalenterivuoden aikana tehnyt ansiokkaan käännöstieteellisen väitöskirjatutkimuksen suomalaisessa yliopistossa. Palkinnon saajan ei tarvitse olla SKTL:n jäsen.

Palkinnosta päättää SKTL:n hallitus erikseen valittavan palkintotoimikunnan esityksen pohjalta; esitys perustuu V jaoston jäseniltä saatuihin ehdotuksiin. Ehdotuksia tekevien tulee noudattaa palkintoehdotukseen liittyviä perusperiaatteita, jotka ovat luettavissa liiton verkkosivujen jäsenosiosta. Jäsenosioon kirjaudutaan SKTL:n jäsentunnuksilla.

Ehdotukset ja perustelut pyydetään lähettämään viimeistään la 31.12.2022 jaoston puheenjohtajalle Esa Penttilälle, esa.penttila@uef.fi.

SYMPOSIUMIJULKAISU

Symposiumista toimitetaan MikaEL-verkkojulkaisun 17. volyymi. MikaEL on open access -julkaisu, joka sisältää vertaisarvioituja ja vertaisarvioimattomia käännös- ja tulkkaustieteellisiä artikkeleita. KäTu2023-symposiumissa esityksen pitäneet voivat tarjota siihen ennen julkaisemattomia artikkeleita, jotka perustuvat kirjoittajan symposiumissa pitämään plenaari-, sektio- tai posteriesitelmään tai symposiumissa johtamaan työpajaan tai paneeliin. Kirjoittajina voi olla ainoastaan henkilöitä, jotka on jo abstraktissa nimetty esitelmän osallisiksi.

MikaELin volyymi 17 julkaistaan huhtikuussa 2024 ennen seuraavaa KäTu-symposiumia. Edellisten vuosien julkaisut löytyvät täältä. Volyymin 16 toimittajat ilmoitetaan symposiumin yhteydessä, ja kirjoitusohjeet lähetetään esiintyjille symposiumin jälkeen sähköpostitse sekä päivitetään julkaisun verkkosivuille.

TIEDOTUS JA YHTEYDENOTOT

KäTu2023-symposiumia koskevat kiertokirjeet julkaistaan symposiumin verkkosivuilla. Toinen kiertokirje, jossa on tietoa ilmoittautumisesta, maksuista, majoitusmahdollisuuksista ja muista käytännön seikoista, julkaistaan joulukuussa 2022. Pyydämme käyttämään kaikissa symposiumia koskevissa yhteydenotoissa sähköpostiosoitetta katu2023@utu.fi.

COVID-19-TILANNE

KäTu2023-symposium pidetään lähtökohtaisesti lähikonferenssina paikan päällä Turussa.

JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

Turun yliopisto

Minna Hjort
Tiina Holopainen
Léa Huotari (pj.)
Laura Ivaska
Malin Podlevskikh Carlström
Leena Salmi
Kristiina Taivalkoski-Shilov
Outi Veivo

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto

Opettajien ja tutkijoiden jaosto

Esa Penttilä, Itä-Suomen yliopisto (jaoston pj.)
Juha Eskelinen, Helsingin yliopisto
Sari Hokkanen, Tampereen yliopisto (jaoston sihteeri)
Minna Ruokonen, Itä-Suomen yliopisto (jaoston varapj.)
Annukka Saarenmaa, Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kristiina Taivalkoski-Shilov, Turun yliopisto