Tutkijoiden artikkelisenssit – Langnet-koulutustapahtuma

TUTKIJOIDEN ARTIKKELISENSSIT 12.4.2018

Information in English

Langnet järjestää KäTu-symposiumin yhteydessä koulutustapahtuman, johon toivotaan tällä kertaa osallistujiksi jatko-opiskelijoiden ja heidän ohjaajiensa lisäksi myös muita vanhempia tutkijoita. Tapahtuman teemana on tänä vuonna “artikkelisenssit”. Tarkoituksena on antaa jatko-opiskelijoille mahdollisuus esitellä omaa tutkimustaan ja löytää muita tutkijoita yhteisartikkelin kirjoittamiseen. Jatko-opiskelijoiden lisäksi toivotamme myös kokeneemmat tutkijat tervetulleeksi osallistumaan tapahtumaan ja etsimään nuorten tutkijoiden joukosta sopivia yhteistyömahdollisuuksia. Tapahtuma järjestetään torstaina 12.4.2018 klo 16.00-18.30. Jos olet kiinnostunut osallistumaan artikkelisenssi-tapahtumaan, lähetä yhteystietosi ja lyhyt abstrakti (200-300 sanaa) omasta tutkimusaiheestasi tai muusta aiheesta, josta olet kiinnostunut kirjoittamaan yhteisartikkelin, osoitteeseen lamanu@utu.fi 7.3.2018 mennessä.

Artikkelisenssit järjestetään kielentutkimuksen tohtoriohjelma Langnetin aiemmin järjestämän Artikkeliklinikka-nimisen tapahtuman hengessä. Tapahtuma tarjoaa väitöskirjantekijälle mahdollisuuden irrottautua hetkeksi varsinaisesta, pitkäjänteisyyttä vaativasta väitöskirjaprojektista ja saada aikaan jotain nopeammin näkyvää. Se on lisäksi mainio tilaisuus hyödyntää väitöskirjatyön sivutuotteena tulevia tutkimusideoita ja aineistoja. Vanhemmille tutkijoille tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden saada nuori tutkija kumppaniksi esimerkiksi analysoimaan muuten pöytälaatikkoon hautautuvaa aineistoa tai kehittämään mielessä kauankin hautunutta kysymystä.

Kiinnostuneet jatko-opiskelijat ja muut tutkijat voivat etukäteen lähettää lyhyen abstraktin tarjoamastaan aiheesta, jonka pohjalta muut osallistujat voivat ilmoittaa kiinnostuksestaan osallistua yhteisprojektiin. Varsinaisessa koulutustapahtumassa kuulemme ensin Maija Hirvosen ja Eliisa Pitkäsalon alustuksen yhteiskirjoittamisesta. Tämän jälkeen ennalta määritetyt kirjoitusparit tai -ryhmät pääsevät yhdessä työstämään ajatustaan eteenpäin. Päivän päätteeksi pidetään vielä yhteiskeskustelu, jonka aikana kukin ryhmistä voi esitellä ajatustaan koko ryhmälle.

Ohjelma:

Paikka: Turun yliopisto, Rosetta-rakennus, sali 225

Klo 16-16.30: Johdatus yhteiskirjoittamiseen (Maija Hirvonen & Eliisa Pitkäsalo)

Klo 16.30-17.30: Kirjoitusprojektin suunnittelu työryhmissä

Klo 17.30-18.30: Yhteinen keskustelu ja jatkoaikataulun suunnittelu

Abstraktit / Abstracts

Alla esitellään tapahtumaan ilmoittautuneiden abstraktit. Tapahtumaan voi osallistua myös ilman abstraktia. Toivomme osallistujien tutustuvan abstrakteihin etukäteen ja pohtivan mahdollisia yhtymäkohtia omaan tutkimukseen.

Laura Ekberg (Turun yliopisto): Monikielisten kaunokirjallisten tekstien sekä puhekielen kääntäminen
lamanu(at)utu.fi

Laura Ivaska (Turun yliopisto): Indirect translation / textual and genetic criticism / …
lmputk(at)utu.fi

Marjatta Lehtinen (Itä-Suomen yliopisto): Unprototypical transitive sentences in English and their translation equivalents in Finnish
marjatl(a)student.uef.fi

Turo Rautaoja (Turun yliopisto): Omakääntäminen / Kääntäjien toimijuus / Kääntämisen luonne kulttuurienvälisenä toimintana
ttraut(at)utu.fi

Niina Syrjänen (Itä-Suomen yliopisto): Sodan käännöskulttuurit / institutionaalinen käännöspolitiikka / kääntäjän/tulkin rooli / käännös- ja tulkkaustoiminta nykypäivän kriisitilanteissa
niina.syrjanen(at)uef.fi

Kristiina Taivalkoski-Shilov (Turun yliopisto): Samuus epäsuorassa kääntämisessä/pitkissä tekstiketjuissa/…: mikä pysyy muuttumattomana?
kristiina.taivalkoski-shilov(at)utu.fi

Peeter Vihma (Helsingin yliopisto): Sustainability of cooperational solutions to social problems: influence of cost and feedback
peeter.vihma(at)helsinki.fi

Katja Vuokko (Turun yliopisto): Kääntäjän ääni marginaalissa: kääntäjän alaviitteiden käyttö suomennetussa kaunokirjallisuudessa
katvuo(at)gmail.com

Denis Özel (Itä-Suomen yliopisto): A Nation-wide Analysis of Turkish Senior High School Students’ Motivations Toward the Acquisition of English
denizo(at)student.uef.fi

Training event for PhD students on 12 April 2018, ”Researcher Rendezvous – Finding Collaborators for Joint Publishing”

Langnet will organise a training event in connection with the symposium, aimed at doctoral candidates and their supervisors as well as other experienced researchers. This year’s theme revolves around joint publishing, and the aim is to provide the doctoral candidates with an opportunity to present their research projects and to find scholars with similar interests for prospective collaboration. In addition to doctoral candidates, we also welcome more seasoned researchers to join the event and find collaborators among the young scholars. The researcher rendezvous will take place on Thursday 12 April 2018 between 16:00 and 18:30. If you are interested in participating in the event, please send your contact information and an abstract of 200-300 words outlining your current research topic or another topic which is of interest to you to Laura Ekberg at lamanu[at]utu.fi by 28 February 2018.

Programme

Location: University of Turku, Rosetta building, room 225

16.00-16.30: Introduction to collaborative writing (Maija Hirvonen & Eliisa Pitkäsalo)

16.30-17.30: Planning writing projects in small groups

17.30-18.30: Joint discussion and future plans

Abstracts submitted by participants interested in collaboration are published on this page. Participants who have not submitted an abstracts are also welcome. We ask that participants read the abstracts beforehand and consider possible connections to their own work.

Read the abstracts