Dokumentmodellen


Ytterligare information om abstraktet (ange i e-postmeddelandet): 

Välj det alternativ som beskriver ditt abstrakt. 

  1. Samma abstrakt som redan godkänts för KäTu2020-symposiet. 
  1. Nytt abstrakt som inte skickats in till KäTu2020-symposiet. 

Om ditt abstrakt redan godkänts, men du har gjort ändringar i det, lägg till en lista på ändringarna här för att underlätta den nya bedömningsprocessen.  

Övriga kommentarer: