Ensimmäinen kiertokirje ja esitelmöintikutsu

XVI KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN TUTKIMUKSEN SYMPOSIUMI

KäTu2018: KÄÄNTÄMISEN HINTA

Turun yliopisto 13.–14.4.2018

KäTu2018-SYMPOSIUMIN TEEMA

Vuonna 2018 KäTu-symposiumin teemana on Kääntämisen hinta. Tällä teemalla haluamme herättää keskustelua kääntämisen ja tulkkauksen hinnasta sekä konkreettisessa että kuvaannollisessa merkityksessä. Mitä kääntämisestä ja tulkkauksesta nykypäivänä maksetaan ja kuka maksaa? Mitä kääntäminen maksoi tuhat, sata tai viisikymmentä vuotta sitten? Onko raha ainoa hinnan mittari? Miten käännösalan jatkuva muutos heijastuu kääntäjien hyvinvointiin? Miten kilpailutus vaikuttaa kääntämisen ja tulkkauksen laatuun? Milloin kääntämisestä on enemmän haittaa kuin hyötyä? Voiko käännöstutkimuksella olla kielteisiä vaikutuksia?

Teemaa voi lähestyä esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

  • Kustannustehokkuus käännös- ja tulkkausalalla
  • Kääntämisen/tulkkauksen hinta-laatukysymykset
  • Kääntäjien ja tulkkien hyvinvointi
  • Kääntäjien ja tulkkien palkkiot ennen, nyt ja tulevaisuudessa
  • Käännös- ja tulkkausteknologian lisääntymisen aineelliset ja henkiset kustannukset
  • Kääntäminen vs. kääntämättä jättäminen eettisestä näkökulmasta
  • Kääntäminen ja tulkkaus sorron tai manipulaation välineenä
  • Tutkimusrahoitukseen liittyvät eettiset kysymykset käännöstieteessä
  • Käännöstutkimuksen pimeä puoli – onko sitä?

KäTu-symposiumin perinteitä noudattaen myös muut kääntämiseen ja tulkkaukseen sekä niiden opetukseen ja tutkimukseen liittyvät aiheet ovat tervetulleita.

KäTu-SYMPOSIUMIEN TARKOITUS

Vuosittaisten KäTu-symposiumien tarkoituksena on tarjota kääntäjille ja tulkeille sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoille ja kouluttajille foorumi, jolla he voivat keskustella alan ilmiöistä, käynnissä olevista tutkimushankkeista ja tieteenalan tilasta ja kehityksestä. Yksi symposiumin kohderyhmistä ovat jatkotutkinto-opiskelijat, joille symposiumi antaa tilaisuuden saada palautetta tutkimustyön eri vaiheissa.

KäTu-symposiumit ovat jo viidentoista vuoden ajan koonneet yhteen – niin puhujiksi kuin kuulijoiksi – kääntäjiä ja tulkkeja sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoita, opettajia, perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita sekä viittomakielen tulkkien kouluttajia, tulkkeja ja tulkkiopiskelijoita samoin kuin kääntämisestä ja tulkkauksesta muutoin kiinnostuneita. Symposiumin järjestää vuorollaan jokainen Suomessa kääntäjiä ja tulkkeja kouluttava yliopisto yhdessä Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL:n) opettajien ja tutkijoiden jaoston kanssa. Vuoden 2018 symposiumi järjestetään Turun yliopistossa.

TYÖMUODOT

Vuoden 2018 plenaariesitelmien pitäjät ovat apulaisprofessori Joss Moorkens (Dublin City University) ja professori Outi Paloposki (Turun yliopisto). Moorkensin plenaarin alustava otsikko on ”Translation in times of austerity” ja Paloposken ”Arvo, korvaus ja hinta. Miten kääntämisestä on Suomessa palkittu? Mikä on kääntämisen hinta?” Plenaariesitelmien lisäksi ohjelmassa on esitelmiä (20 + 10 minuuttia) rinnakkaisissa sektioissa, työpajoja sekä posteriesittelyjä. Työpajat ovat noin kahden tunnin mittaisia sessioita, joissa voidaan keskustella tietystä aiheesta yleisesti (paneelikeskusteluna tai pienryhmätyönä) tai tarkastella jotakin asiaa yhdessä ongelmalähtöisesti. Postereille varataan oma tunnin mittainen esittelyaikansa, ja paras posteri palkitaan.

Ehdotukset työpajojen teemoiksi pyydämme lähettämään viimeistään pe 17.11.2017 sekä ehdotukset sektioesitelmiksi ja postereiksi viimeistään pe 12.1.2018. Ehdotukset (enintään 300 sanaa) lähetetään sähköpostilla rtf-, doc- tai docx-muotoisena liitetiedostona osoitteeseen katu2018[at]utu.fi. Sähköpostiviestin otsikkorivillä ja ehdotuksessa on mainittava, onko kyseessä työpaja, sektioesitelmä vai posteri.

Työpajoista tiedotetaan lisää seuraavassa kiertokirjeessä, ja esitelmien hyväksymisestä ilmoitetaan 7.2.2018 mennessä.

JATKO-OPISKELIJOIDEN KOULUTUSTAPAHTUMA 12.4.2018

KäTu-symposiumin yhteydessä järjestetään ensisijaisesti tohtoriopiskelijoille suunnattu mutta myös kaikille muille avoin koulutusiltapäivä torstaina 12.4.2018. Tarkemmat tiedot koulutustapahtumasta annetaan seuraavassa kiertokirjeessä.

TYÖKIELET

Symposiumin ja sen sektioiden työkielet ovat ensisijaisesti suomi, ruotsi ja englanti. Muiden kielten käytöstä ja tulkkausmahdollisuudesta voi tiedustella järjestäjiltä.

TIEDON HELMI -PALKINTO

Symposiumin yhteydessä jaetaan kolmatta kertaa SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston Tiedon helmi -palkinto. Palkinto myönnetään vuorovuosin opetuksen tai tutkimuksen saralla ansioituneelle henkilölle tai yhteisölle joko yksittäisestä teosta, pidempiaikaisesta toiminnasta tai koko elämäntyöstä. Vuonna 2018 palkinto myönnetään opetusansioista.

Palkinnosta päättää SKTL:n hallitus palkintoraatina toimivan jaoston toimikunnan esityksen pohjalta; esitys taas perustuu jaoston jäseniltä saatuihin ehdotuksiin. Ehdotuksia tekevien tulee noudattaa palkintoehdotukseen liittyviä perusperiaatteita, jotka ovat luettavissa liiton verkkosivujen jäsenosiosta (https://sktl-fi.directo.fi/jasenet/opettajat-ja-tutkijat/toiminta/tiedon-helmi-palkinto/).

Ehdotukset ja perustelut pyydetään lähettämään viimeistään 14.2.2018 jaoston sihteerille Turo Rautaojalle, s-posti turo.rautaoja[at]utu.fi.

SYMPOSIUMIJULKAISU

Symposiumista toimitetaan vertaisarvioidun MikaEL-verkkojulkaisun volyymi 12. KäTu2018-symposiumissa esityksen pitäneet voivat tarjota siihen ennen julkaisemattomia artikkeleita, jotka perustuvat kirjoittajan symposiumissa pitämään plenaari-, sektio- tai posteriesitelmään tai symposiumissa johtamaan työpajaan tai paneeliin. MikaELin volyymi 12 julkaistaan maalis-huhtikuussa 2019 ennen seuraavaa KäTu-symposiumia. Edellisten vuosien julkaisut löytyvät osoitteesta http://www.sktl.fi/liitto/seminaarit/mikael-verkkojulkaisu/. Volyymin 12 toimittajat ilmoitetaan symposiumin yhteydessä, ja kirjoitusohjeet lähetetään esiintyjille symposiumin jälkeen sähköpostitse sekä päivitetään julkaisun verkkosivuille.

TIEDOTUS JA YHTEYDENOTOT

KäTu2018-symposiumia koskevat kiertokirjeet julkaistaan symposiumin verkkosivuilla osoitteessa https://katu-symposiumi.com/. Toinen kiertokirje, jossa on tietoa ilmoittautumisesta, maksuista, majoitusmahdollisuuksista ja muista käytännön seikoista, julkaistaan joulukuussa 2017. Kaikissa symposiumia koskevissa yhteydenotoissa pyydämme käyttämään sähköpostiosoitetta katu2018[at]utu.fi.

JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

Turun yliopisto

Kristiina Taivalkoski-Shilov (järjestelytoimikunnan pj.)

Laura Ekberg

Tiina Holopainen

Maarit Koponen

Turo Rautaoja

Leena Salmi

Outi Veivo

SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston toimikunta

Ritva Hartama-Heinonen, Helsingin yliopisto (jaoston pj.)

Juha Eskelinen, Helsingin yliopisto

Anne Ketola, Tampereen yliopisto

Turo Rautaoja, Turun yliopisto

Minna Ruokonen, Itä-Suomen yliopisto

Nestori Siponkoski, Vaasan yliopisto / Jyväskylän yliopisto

TERVETULOA TURKUUN!