Ohjelma ja abstraktit


KäTu2021-symposiumin alustava ohjelma on julkaistu. Ohjelmaa päivitetään toukokuussa ennen symposiumia.

Abstraktivihko julkaistaan tällä sivulla.


Ett preliminärt program för KäTu2021-symposiet har publicerats. En uppdaterad version publiceras här före symposiet.

Symposiets abstrakt publiceras på denna sida.


A preliminary programme for the KäTu2021 Symposium has been published. An updated version will be posted before the Symposium in May.

The Symposium’s abstracts will be published on this site.