Symposiepublikation

Utgående från symposiet sammanställs volym 12 av den elektroniska referentgranskade publikationen MikaEL. De som medverkat i KäTu2018-symposiet genom att hålla ett plenar- eller sessionsföredrag eller en posterpresentation eller genom att leda en workshop eller paneldiskussion kan erbjuda en artikel till publikationen. Artikeln ska vara tidigare opublicerad och basera sig på det som framförts under symposiet. Volym 12 av MikaEL utkommer i mars–april 2019 före följande KäTu-symposium.

Redaktörerna för volym 12 meddelas i samband med symposiet. Skrivanvisningarna skickas per e-post och uppdateras på publikationens webbplats efter symposiet.