Toinen kiertokirje ja esitelmöintikutsu

Toinen kiertokirje ja esitelmöintikutsu
XVI KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN TUTKIMUKSEN SYMPOSIUMI
KäTu2018: KÄÄNTÄMISEN HINTA
Turun yliopisto 13.–14.4.2018

KäTu2018-SYMPOSIUMIN TEEMA

Vuonna 2018 KäTu-symposiumin teemana on Kääntämisen hinta. Tällä teemalla haluamme herättää keskustelua kääntämisen ja tulkkauksen hinnasta sekä konkreettisessa että kuvaannollisessa merkityksessä. Mitä kääntämisestä ja tulkkauksesta nykypäivänä maksetaan ja kuka maksaa? Mitä kääntäminen maksoi tuhat, sata tai viisikymmentä vuotta sitten? Onko raha ainoa hinnan mittari? Miten käännösalan jatkuva muutos heijastuu kääntäjien hyvinvointiin? Miten kilpailutus vaikuttaa kääntämisen ja tulkkauksen laatuun? Milloin kääntämisestä on enemmän haittaa kuin hyötyä? Voiko käännöstutkimuksella olla kielteisiä vaikutuksia?

Teemaa voi lähestyä esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

• Kustannustehokkuus käännös- ja tulkkausalalla
• Kääntämisen/tulkkauksen hinta-laatukysymykset
• Kääntäjien ja tulkkien hyvinvointi
• Kääntäjien ja tulkkien palkkiot ennen, nyt ja tulevaisuudessa
• Käännös- ja tulkkausteknologian lisääntymisen aineelliset ja henkiset kustannukset
• Kääntäminen vs. kääntämättä jättäminen eettisestä näkökulmasta
• Kääntäminen ja tulkkaus sorron tai manipulaation välineenä
• Tutkimusrahoitukseen liittyvät eettiset kysymykset käännöstieteessä
• Käännöstutkimuksen pimeä puoli – onko sitä?

KäTu-symposiumin perinteitä noudattaen myös muut kääntämiseen ja tulkkaukseen sekä niiden opetukseen ja tutkimukseen liittyvät aiheet ovat tervetulleita.

KäTu-SYMPOSIUMIEN TARKOITUS

Vuosittaisten KäTu-symposiumien tarkoituksena on tarjota kääntäjille ja tulkeille sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoille ja kouluttajille foorumi, jolla he voivat keskustella alan ilmiöistä, käynnissä olevista tutkimushankkeista ja tieteenalan tilasta ja kehityksestä. Yksi symposiumin kohderyhmistä ovat jatkotutkinto-opiskelijat, joille symposiumi antaa tilaisuuden saada palautetta tutkimustyön eri vaiheissa.

KäTu-symposiumit ovat jo viidentoista vuoden ajan koonneet yhteen – niin puhujiksi kuin kuulijoiksi – kääntäjiä ja tulkkeja sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoita, opettajia, perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita sekä viittomakielen tulkkien kouluttajia, tulkkeja ja tulkkiopiskelijoita samoin kuin kääntämisestä ja tulkkauksesta muutoin kiinnostuneita. Symposiumin järjestää vuorollaan jokainen Suomessa kääntäjiä ja tulkkeja kouluttava yliopisto yhdessä Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL:n) opettajien ja tutkijoiden jaoston kanssa. Vuoden 2018 symposiumi järjestetään Turun yliopistossa.

PLENAARIESITELMÄT

Vuoden 2018 plenaariesitelmien pitäjät ovat apulaisprofessori Joss Moorkens (Dublin City University) ja professori Outi Paloposki (Turun yliopisto). Moorkensin plenaarin alustava otsikko on ”Translation in times of austerity” ja Paloposken ”Arvo, korvaus ja hinta. Miten kääntämisestä on Suomessa palkittu? Mikä on kääntämisen hinta?”

TYÖPAJAT

Työpajat ovat noin kahden tunnin mittaisia sessioita, joissa voidaan keskustella tietystä aiheesta yleisesti (paneelikeskusteluna tai pienryhmätyönä) tai tarkastella jotakin asiaa yhdessä ongelmalähtöisesti. Työpajoja järjestetään kaksi ja niiden työkieli on suomi. Työpajoihin ilmoittaudutaan muun ilmoittautumisen yhteydessä.

Työpaja 1

Vertaistuki ei maksa mitään: tule kehittämään kääntämisen ja tulkkauksen opetusta!

Menevätkö iltasi käännöksiä kommentoiden? Eikö aika tahdo riittää opetuksen suunnitteluun? Tule tutustumaan Kääntämisen ja tulkkauksen opetusmenetelmävarantoon ja kehittämään opetusmenetelmiä, joiden avulla voit helpottaa työtaakkaasi. Menetelmiä ideoidaan ja muokataan pienryhmissä, joiden teemat määräytyvät osallistujien ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittamien kiinnostuksenkohteiden mukaan. Työkieli on suomi. Työpajasta vastaavat Päivi Kuusi (Helsingin yliopisto) sekä Anne Rautiainen ja Minna Ruokonen (Itä-Suomen yliopisto)

Työpaja 2

Asioimis- ja oikeustulkkauksen psykologinen hinta

Asioimis- ja oikeustulkit joutuvat säännöllisesti tilainteisiin, joissa on voimakkaita jännitteitä ja negatiivisia tunteita. Tämän työpajan yhtenä tarkoituksena on saada perustietoa traumatisoitumisesta, sijaistraumatisoitumisesta ja psyykkisestä stressistä. Toisena tarkoituksena on saada neuvoja ja jakaa hyviä käytänteitä näiden ongelmien hoitoon ja ehkäisyyn. Työpaja kestää 2 t 30 min ja se sisältää asiantuntijoiden alustuksia ja ryhmätöitä. Työpajan kieli on suomi. Työpajasta vastaa Simo Määttä (Helsingin yliopisto).

Työpajojen tarkemmat esittelyt

SEKTIOESITELMÄT JA POSTERIT

Sektioesitelmien kesto on 20 + 10 minuuttia, ja niille varataan rinnakkaisia sektioita. Postereille varataan oma esittelyaikansa perjantai-iltana. Paras posteri palkitaan.
Pyydämme ehdotuksia sektioesitelmiksi ja postereiksi viimeistään pe 12.1.2018. Ehdotukset (enintään 300 sanaa) lähetetään sähköpostilla rtf-, doc- tai docx-muotoisena liitetiedostona osoitteeseen katu2018[at]utu.fi. Sähköpostiviestin otsikkorivillä ja ehdotuksessa on mainittava, onko kyseessä sektioesitelmä vai posteri.
Työpajoista tiedotetaan lisää seuraavassa kiertokirjeessä, ja esitelmien hyväksymisestä ilmoitetaan 7.2.2018 mennessä.

JATKO-OPISKELIJOIDEN KOULUTUSTAPAHTUMA ”TUTKIJOIDEN ARTIKKELISENSSIT” 12.4.2018

Huom! Ilmoittautumisaikaa jatkettu!
Langnet järjestää KäTu-symposiumin yhteydessä koulutustapahtuman, johon toivotaan tällä kertaa osallistujiksi jatko-opiskelijoiden ja heidän ohjaajiensa lisäksi myös muita vanhempia tutkijoita. Tapahtuman teemana on tänä vuonna “artikkelisenssit”. Tarkoituksena on antaa jatko-opiskelijoille mahdollisuus esitellä omaa tutkimustaan ja löytää muita tutkijoita yhteisartikkelin kirjoittamiseen. Jatko-opiskelijoiden lisäksi toivotamme myös kokeneemmat tutkijat tervetulleeksi osallistumaan tapahtumaan ja etsimään nuorten tutkijoiden joukosta sopivia yhteistyömahdollisuuksia. Tapahtuma järjestetään torstaina 12.4.2018 klo 16.00-18.30. Jos olet kiinnostunut osallistumaan artikkelisenssi-tapahtumaan, lähetä yhteystietosi ja lyhyt abstrakti (200-300 sanaa) omasta tutkimusaiheestasi tai muusta aiheesta, josta olet kiinnostunut kirjoittamaan yhteisartikkelin, osoitteeseen lamanu@utu.fi 7.3.2018 mennessä.

Koulutustapahtuman ohjelma

TYÖKIELET

Symposiumin ja sen sektioiden työkielet ovat ensisijaisesti suomi, ruotsi ja englanti. Muiden kielten käytöstä ja tulkkausmahdollisuudesta voi tiedustella järjestäjiltä.

SYMPOSIUMIN ALUSTAVA AIKATAULU

Huom: muutokset ovat mahdollisia!

Pe 13.4.2018 Ilmoittautuminen alkaa klo 9.00 Turun yliopiston Publicum-rakennuksen pääaulassa (Assistentinkatu 7, Turku). Ensimmäiset työpajat järjestetään mahdollisesti jo klo 9.00 alkaen. Symposiumi avataan klo 12.15, ja avausta seuraa Joss Moorkensin plenaariesitelmä klo 12.30. Sektioesitelmät alkavat klo 14.00. Posteriesittelyt pidetään Publicumin aulassa perjantai-iltana klo 18.00-19.00, jolloin julkistetaan myös Tiedon helmi -palkinnon saaja. KäTun iltatilaisuus alkaa klo 19.30 panimoravintola Koulussa (Eerikinkatu 18, Turku).

La 14.4.2018 SKTL:n V jaoston kokous järjestetään klo 9–10. Outi Paloposki pitää plenaariesitelmänsä klo 10–11. Sen jälkeen jatketaan sektioesitelmillä ja symposiumi päättyy klo 16:een mennessä.

TIEDON HELMI -PALKINTO

Symposiumin yhteydessä jaetaan kolmatta kertaa SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston Tiedon helmi -palkinto. Palkinto myönnetään vuorovuosin opetuksen tai tutkimuksen saralla ansioituneelle henkilölle tai yhteisölle joko yksittäisestä teosta, pidempiaikaisesta toiminnasta tai koko elämäntyöstä. Vuonna 2018 palkinto myönnetään opetusansioista.

Palkinnosta päättää SKTL:n hallitus palkintoraatina toimivan jaoston toimikunnan esityksen pohjalta; esitys taas perustuu jaoston jäseniltä saatuihin ehdotuksiin. Ehdotuksia tekevien tulee noudattaa palkintoehdotukseen liittyviä perusperiaatteita, jotka ovat luettavissa liiton verkkosivujen jäsenosiosta (https://sktl-fi.directo.fi/jasenet/opettajat-ja-tutkijat/toiminta/tiedon-helmi-palkinto/).

Ehdotukset ja perustelut pyydetään lähettämään viimeistään 14.2.2018 jaoston sihteerille Turo Rautaojalle, s-posti turo.rautaoja[at]utu.fi.

SYMPOSIUMIJULKAISU

Symposiumista toimitetaan vertaisarvioidun MikaEL-verkkojulkaisun volyymi 12. KäTu2018-symposiumissa esityksen pitäneet voivat tarjota siihen ennen julkaisemattomia artikkeleita, jotka perustuvat kirjoittajan symposiumissa pitämään plenaari-, sektio- tai posteriesitelmään tai symposiumissa johtamaan työpajaan tai paneeliin. MikaELin volyymi 12 julkaistaan maalis-huhtikuussa 2019 ennen seuraavaa KäTu-symposiumia. Edellisten vuosien julkaisut löytyvät osoitteesta http://www.sktl.fi/liitto/seminaarit/mikael-verkkojulkaisu/. Volyymin 12 toimittajat ilmoitetaan symposiumin yhteydessä, ja kirjoitusohjeet lähetetään esiintyjille symposiumin jälkeen sähköpostitse sekä päivitetään julkaisun verkkosivuille.

ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISMAKSU

KäTu2018-symposiumiin ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa
https://katu-symposiumi.com/xvi/ilmoittautuminen. Ilmoittautuminen alkaa 7.2.2018 ja päättyy 30.3.2018. Samalla lomakkeella ilmoittaudutaan jatkokoulutustapahtumaan, työpajoihin, posteritilaisuuteen sekä illanviettoon.
Ilmoittautuminen on sitova, ja viimeinen ilmoittautumispäivä 30.3. on myös tapahtuman viimeinen maksuton peruutuspäivä. Tämän jälkeen tulleista peruutuksista emme hyvitä osallistumismaksua paitsi lääkärintodistusta vastaan sairaustapauksissa. SKTL lähettää symposiumiin (ja mahdollisesti illalliselle) ilmoittautuneille laskun 30.3.2018 jälkeen sähköpostitse.
Osallistumismaksu on 70 euroa, SKTL:n jäseniltä ja jatko-opiskelijoilta 40 euroa ja opiskelijoilta 20 euroa (hinnat sis. ALV 24 %). Osallistumismaksuun sisältyy symposiumimateriaali sekä kahvit molempina päivinä ja posteritilaisuuden tarjoilu perjantaina.

MAJOITUSVAIHTOEHDOT

KäTu2018-symposiumiin osallistuville on varattu kiintiöhuoneita 13.-14.4.2018 Sokos Hotel Hamburger Börsistä (1hh /112€, 2hh / 122€, varaustunnus KÄTU2018, tarjous voimassa 23.3.2018 asti) ja Hotel Centrosta (1hh /91€, 2hh / 110€, varaustunnus KÄTU2018, tarjous voimassa 13.3.2018 asti), joista huoneita voi varata sovittuihin hintoihin niin kauan kuin niitä riittää. Huonevaraukset tehdään suoraan hotelleihin.
Muita majoitusvaihtoehtoja löytyy esimerkiksi osoitteesta http://www.visitturku.fi/majoituspalveluja

TIEDOTUS JA YHTEYDENOTOT

KäTu2018-symposiumia koskevat kiertokirjeet julkaistaan symposiumin verkkosivuilla osoitteessa https://katu-symposiumi.com/. Symposiumin ohjelma julkaistaan maaliskuussa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Kaikissa symposiumia koskevissa yhteydenotoissa pyydämme käyttämään sähköpostiosoitetta katu2018[at]utu.fi.

JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

Turun yliopisto

Kristiina Taivalkoski-Shilov (järjestelytoimikunnan pj.)
Laura Ekberg
Tiina Holopainen
Maarit Koponen
Turo Rautaoja
Leena Salmi
Outi Veivo

SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston toimikunta

Ritva Hartama-Heinonen, Helsingin yliopisto (jaoston pj.)
Juha Eskelinen, Helsingin yliopisto
Anne Ketola, Tampereen yliopisto
Turo Rautaoja, Turun yliopisto
Minna Ruokonen, Itä-Suomen yliopisto
Nestori Siponkoski, Vaasan yliopisto / Jyväskylän yliopisto

TERVETULOA TURKUUN!