Information på svenska

XVI SYMPOSIET OM FORSKNING I ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

KäTu2018: PRISET FÖR ÖVERSÄTTNING

Åbo universitet 13–14.4.2018

Syftet med de årliga KäTu-symposierna är att erbjuda översättare och tolkar samt personer som forskar och utbildar i översättning och tolkning ett forum för diskussion om fenomen på fältet, om aktuella forskningsprojekt och om vetenskapsområdets situation och utveckling. En målgrupp för symposierna är doktorander, som genom symposierna kan få feedback i olika skeden av forskningsprocessen. Symposiet arrangeras turvis av universitet som anordnar översättar- och tolkutbildning i Finland tillsammans med sektionen för lärare och forskare på Finlands översättar- och tolkförbund (FÖTF). Som värd år 2018 står Åbo universitet.

KäTu-symposiets tema år 2018 är Priset för översättning. Med detta tema vill vi väcka diskussion om priset för översättning och tolkning i både konkret och figurativ bemärkelse. Plenarister år 2018 är biträdande lektor Joss Moorkens (Dublin City University) och professor Outi Paloposki (Åbo universitet). Preliminär rubrik för Moorkens plenarföreläsning är Translation in times of austerity och Paloposkis Arvo, korvaus ja hinta. Miten kääntämisestä on Suomessa palkittu? Mikä on kääntämisen hinta? Utöver plenarföredragen innehåller programmet föredrag (20 + 10 minuter) i parallella sektioner, workshoppar och posterpresentationer.

Symposiets första utskick och inbjudan till föredrag har publicerats i oktober 2017.

Utskick nr 2 med information om anmälning, betalning, inkvartering och andra praktiska frågor publiceras i december 2017.

Vänligen använd e-postadressen katu2018[at]utu.fi i samtliga ärenden som gäller symposiet.