Anmälning

Anmälningsblankett

Alla anmälningar till symposiet (även anmälningar till workshoppar) sker med samma blankett. Det är möjligt att anmäla sig till symposiet enskilt eller som grupp.

Symposiets deltagaravgifter (inkl. moms 24 %):

FÖTF:s medlemmar 20 €

Icke-medlemmar 50 €

Forskarstuderande 20 €

Grundexamensstuderande 0 €

Anmälningstiden upphör 7.5.2021.


Presentationerna vid symposiet spelas inte in för senare bruk.


Betalningssätt:

En faktura för deltagaravgiften skickas till de anmälda. Fakturan kan fås antingen i PDF-form eller som nätfaktura. Faktureringssätt väljs på anmälningsblanketten. Observera att gruppanmälningar debiteras med en gemensam faktura!

Om du väljer att få en nätfaktura, observera att du på anmälningsblanketten ska ange en nätfaktureringsadress dit FÖTF skickar fakturan. Därtill behövs förmedlarkod, EDI-signum, den fakturerade partens FO-nummer och adressuppgifter – leta alltså fram dessa före anmälan, tack! Observera att en nätfaktura kan skickas endast till finländska organisationer.

Det är också möjligt att få en pappersfaktura, men då debiteras en extra faktureringsavgift på 20 € (moms 0 %). Om en grupp deltagare anmäls samtidigt på samma blankett, debiteras faktureringsavgiften för pappersfaktura endast en gång på den gemensamma fakturan.

Om du har frågor om fakturering kan du kontakta adressen laskutus (at) sktl.fi. I andra ärenden som gäller anmälan kan du kontakta konferenssekreterare Aino Suoranta, katu2021 (at) helsinki.fi.