Anmälning

Anmälningsblanketten för KäTu2021-symposiet publiceras här i mars 2021. Alla anmälningar till symposiet (även anmälningar till workshoppar) sker med samma blankett. Det är möjligt att anmäla sig till symposiet enskilt eller som grupp.

Symposiets deltagaravgifter (inkl. moms 24 %):

FÖTF:s medlemmar 20 €

Icke-medlemmar 50 €

Forskarstuderande 20 €

Grundexamensstuderande 0 €