Toinen kiertokirje ja esitelmöintikutsu

KäTu_logo_RGB

XVII KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN TUTKIMUKSEN SYMPOSIUMI

KäTu2019: KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN TILAT

Tampereen yliopisto 12.–13.4.2019

 

KäTu2019-SYMPOSIUMIN TEEMA

Vuonna 2019 KäTu-symposiumin teemana on Kääntämisen ja tulkkauksen tilat.

Teemaa voi lähestyä esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

  • Käännöstieteellisen tutkimuksen/ammattikentän/koulutuksen nykytila
  • Fyysiset ja digitaaliset tilat, joissa kääntäminen tai tulkkaus tapahtuu tai joissa kääntäjä- ja tulkkikoulutus järjestetään
  • Liikkuvuus, etä- ja verkkotyö
  • Työympäristöt ja työkalut
  • Alan toimijoiden taloudellinen tila
  • Kääntämiseen ja tulkkaukseen liittyvät mielentilat

KäTu-symposiumin perinteitä noudattaen myös muut kääntämiseen ja tulkkaukseen sekä niiden opetukseen ja tutkimukseen liittyvät aiheet ovat tervetulleita.

 

YHTEISTYÖ ID-TS VERKOSTON KANSSA

Vuonna 2019 KäTu-symposiumi tekee yhteistyötä ID-TS-verkoston (International Doctorate in Translation Studies) kanssa. Verkoston jäsenet on kutsuttu erityisesti sekä symposiumin posterisessioon että symposiumia edeltävään tekstiseminaariin.

 

KäTu-SYMPOSIUMIEN TARKOITUS

Vuosittaisten KäTu-symposiumien tarkoituksena on tarjota kääntäjille ja tulkeille sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoille ja kouluttajille foorumi, jolla he voivat keskustella alan ilmiöistä, käynnissä olevista tutkimushankkeista ja tieteenalan tilasta ja kehityksestä. Yksi symposiumin kohderyhmistä ovat jatkotutkinto-opiskelijat, joille symposiumi antaa tilaisuuden saada palautetta tutkimustyön eri vaiheissa.

KäTu-symposiumit ovat jo kuudentoista vuoden ajan koonneet yhteen – niin puhujiksi kuin kuulijoiksi – kääntäjiä ja tulkkeja sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoita, opettajia, perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita sekä viittomakielen tulkkien kouluttajia, tulkkeja ja tulkkiopiskelijoita samoin kuin kääntämisestä ja tulkkauksesta muutoin kiinnostuneita. Symposiumin järjestää vuorollaan jokainen Suomessa kääntäjiä ja tulkkeja kouluttava yliopisto yhdessä Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL:n) opettajien ja tutkijoiden jaoston kanssa. Vuoden 2019 symposiumi järjestetään Tampereen yliopistossa.

 

PLENAARIESITELMÄT VUONNA 2019

Vuoden 2019 plenaariesitelmien pitäjät ovat professori Maureen Ehrensberger-Dow (ZHAW Zurich University of Applied Sciences) ja apulaisprofessori Johannes Riquet (Tampereen yliopisto). Riquetin plenaarin otsikko on ”Lost in Textual Space: Incomprehensible Literary Geographies”.

Aiemmin ilmoitettu Ingemar Strandvikin plenaariluento on peruttu luennoitsijan estymisen vuoksi.

 

 

TYÖPAJAT

Työpajat ovat noin kahden tunnin mittaisia sessioita, joissa voidaan keskustella tietystä aiheesta yleisesti (paneelikeskusteluna tai pienryhmätyönä) tai tarkastella jotakin asiaa yhdessä ongelmalähtöisesti. Työpajoja järjestetään kolme ja niiden työkieli on suomi. Työpajoihin ilmoittaudutaan symposiumiin ilmoittautumisen yhteydessä.

TYÖPAJA 1: Kääntäminen ja tekstuaaliset tilat: Käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden risteämäkohdat. Järjestäjinä Laura Ivaska (Turun yliopisto) ja Sakari Katajamäki (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura).

TYÖPAJA 2: Koulutus tiivistyy, tehoja yhteistyöstä? Järjestäjinä Päivi Kuusi (Helsingin yliopisto), Anne Rautiainen ja Minna Ruokonen (Itä-Suomen yliopisto).

TYÖPAJA 3: Ammattikääntäjä (t)iloissaan. Järjestäjinä Tiina Kinnunen (Kääntäjämestarin kirja), Minna Hjort (Helsingin yliopisto), Kaisa Koskinen (Tampereen yliopisto) ja Minna Ruokonen (Itä-Suomen yliopisto).

Työpajojen kuvaukset näet täältä.

 

SEKTIOESITELMÄT JA POSTERIT

Sektioesitelmien kesto on 20 minuuttia, jonka jälkeen 5 minuuttia on varattu keskustelulle ja 5 minuuttia mahdollista salinvaihtoa varten. Esitelmät pidetään rinnakkaissektioissa.

Vuonna 2019 KäTu-symposiumin posterisessio järjestetään yhteistyössä ID-TS-verkoston kanssa, joka levittää posteriesitelmäkutsua omille, kansainvälisille verkostoilleen. Yhteistyöllä tavoitellaan hieman tavanomaista suurempaa ja kansainvälisempää posteritilaisuutta, ja sitä suositellaan verkostoitumismahdollisuutena erityisesti jatkotutkinto-opiskelijoille ja muille uransa alkuvaiheessa oleville tutkijoille. Paras posteri palkitaan.

Ehdotukset sektioesitelmiksi ja postereiksi pyydetään lähettämään viimeistään pe 18.1.2019. Ehdotukset (enintään 300 sanaa) lähetetään sähköisellä lomakkeella rtf-, doc- tai docx-muotoisena liitetiedostona (max. 1 GB).

Esitelmien hyväksymisestä ilmoitetaan 14.2.2019 mennessä. Abstraktien arviointiprosessista ja arviointikriteereistä lisätietoja täällä.

 

TOHTORIOPISKELIJOIDEN TEKSTISEMINAARI 11.4.2019 KLO 12–16

KäTu-symposiumia edeltävänä päivänä järjestetään tekstiseminaari, joka on ensisijaisesti suunnattu tohtoriopiskelijoille (myös ID-TS-verkoston tohtoriopiskelijoille) mutta johon muutkin voivat ilmoittautua. Seminaari järjestetään yhteistyössä Langnet-verkoston kanssa.

Tekstiseminaarin alustava aikataulu:

  • Kaisa Koskisen esitelmä Julkinen käännöstiede ja kääntämisen tulevaisuus (esitelmän kieli riippuu osallistujien kielitaidosta)
  • Työpajatyöskentely, jonka aikana osallistujien etukäteen lähettämiä tekstejä käsitellään pienryhmissä
  • Seminaarin aikana osallistujille tarjotaan kahvit

Ilmoittaudu tekstiseminaariin 18.1.2019 mennessä e-lomakkeella.

Tekstiseminaariin valitaan enintään 12 osallistujaa. Valinnassa etusijalla ovat aiheet, jotka liittyvät tiiviisti ajankohtaiseen käännöstieteelliseen keskusteluun. Ilmoittautuneille lähetetään helmi-maaliskuussa tieto hyväksymisestä sekä tarkempia ohjeita tekstiseminaariin valmistautumisesta.

Tekstiseminaariin hyväksytyiltä pyydetään noin 10 sivun pituinen teksti hyväksymispäätöksen jälkeen. Teksti voi olla esimerkiksi alustava artikkeliversio tai tutkimussuunnitelma. Tekstiseminaarin kielet ovat suomi ja englanti.

 

SYMPOSIUMIN TYÖKIELET

Symposiumin ja sen sektioiden työkielet ovat ensisijaisesti suomi, ruotsi ja englanti. Muiden kielten käytöstä ja tulkkausmahdollisuudesta voi tiedustella järjestäjiltä.

 

SYMPOSIUMIN ALUSTAVA AIKATAULU

Perjantai 12.4.2019

9.00-11.00 Kaksi työpajaa

12.00-14.00 Symposiumin avaus ja Ingemar Strandvikin plenaariesitelmä

14.00-17.00 Sektioesitelmiä

17.00-18.30 Posteriesittely

19.00 Iltatilaisuus Ravintola Telakan yläkerrassa

 

Lauantai 13.4.2019

9.00-9.45 SKTL:n V jaoston kokous

10.00-11.00 Johannes Riquetin plenaariesitelmä

12.00-15.30 Sektioesitelmiä ja kolmas työpaja

15.30-15.45 Symposiumin päätös

 

TIEDON HELMI -PALKINTO

Symposiumin yhteydessä jaetaan neljättä kertaa SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston Tiedon helmi -palkinto. Palkinto myönnetään vuorovuosin opetuksen tai tutkimuksen saralla ansioituneelle henkilölle tai yhteisölle joko yksittäisestä teosta, pidempiaikaisesta toiminnasta tai koko elämäntyöstä. Vuonna 2019 palkinto myönnetään tutkimusansioista.

Palkinnosta päättää SKTL:n hallitus palkintoraatina toimivan jaoston toimikunnan esityksen pohjalta; esitys taas perustuu jaoston jäseniltä saatuihin ehdotuksiin. Ehdotuksia tekevien tulee noudattaa palkintoehdotukseen liittyviä perusperiaatteita, jotka ovat luettavissa liiton verkkosivujen jäsenosiosta.

Ehdotukset ja perustelut pyydetään lähettämään V jaoston varapuheenjohtajalle Minna Ruokoselle (minna.ruokonen@uef.fi) viimeistään 14.2.2019.

 

SYMPOSIUMIJULKAISU

Symposiumista toimitetaan vertaisarvioidun MikaEL-verkkojulkaisun volyymi 13. KäTu2019-symposiumissa esityksen pitäneet voivat tarjota siihen ennen julkaisemattomia artikkeleita, jotka perustuvat kirjoittajan symposiumissa pitämään plenaari-, sektio- tai posteriesitelmään tai symposiumissa johtamaan työpajaan tai paneeliin. MikaELin volyymi 13 julkaistaan maalis-huhtikuussa 2020 ennen seuraavaa KäTu-symposiumia. Edellisten vuosien julkaisut löytyvät täältä. Volyymin 13 toimittajat ilmoitetaan symposiumin yhteydessä, ja kirjoitusohjeet lähetetään esiintyjille symposiumin jälkeen sähköpostitse sekä päivitetään julkaisun verkkosivuille.

 

ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISMAKSU

KäTu2019-symposiumin ilmoittautumisaika alkaa pe 1.3.2019 ja päättyy pe 29.3.2019. Kaikkiin KäTu-tapahtumiin ilmoittaudutaan samalla sähköisellä lomakkeella, joka julkaistaan symposiumin verkkosivuilla. Symposiumin osallistumismaksun (ja mahdollisen illallisen Ravintola Telakalla) voi joko maksaa ilmoittautumisen yhteydessä tai siitä voi tilata itselleen laskun. Ilmoittautuminen on sitova, ja viimeinen ilmoittautumispäivä 29.3. on myös tapahtuman viimeinen maksuton peruutuspäivä. Tämän jälkeen tulleista peruutuksista ei hyvitetä osallistumismaksua paitsi lääkärintodistusta vastaan sairaustapauksissa.

Osallistumismaksu on 70 euroa, SKTL:n jäseniltä ja jatko-opiskelijoilta 40 euroa ja opiskelijoilta 20 euroa (hinnat sis. ALV 24 %). Osallistumismaksuun sisältyy symposiumimateriaali sekä kahvit molempina päivinä ja posteritilaisuuden tarjoilu perjantaina.

 

MAJOITUSVAIHTOEHDOT

Symposiumin osallistujat varaavat ja maksavat majoittumisensa itse. Lähialueen hotelleista on varattu huonekiintiöitä, jotka ovat voimassa määräajan tai kunnes kiintiö täyttyy. Lisätietoja huonekiintiöistä.

 

TIEDOTUS JA YHTEYDENOTOT

KäTu2019-symposiumin ohjelma julkaistaan symposiumin verkkosivuilla maaliskuussa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Kaikissa symposiumia koskevissa yhteydenotoissa pyydämme käyttämään sähköpostiosoitetta katu2019@uta.fi.

 

JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

Tampereen yliopisto

Anne Ketola (järjestelytoimikunnan pj.)

Marja Kivilehto

Mikhail Mikhailov

Mary Nurminen

Eliisa Pitkäsalo

Dieter Hermann Schmitz

 

SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston toimikunta

Ritva Hartama-Heinonen, Helsingin yliopisto (jaoston pj.)

Juha Eskelinen, Helsingin yliopisto

Anne Ketola, Tampereen yliopisto

Minna Ruokonen, Itä-Suomen yliopisto

Nestori Siponkoski, Vaasan yliopisto / Jyväskylän yliopisto

Kristiina Taivalkoski-Shilov, Turun yliopisto

 

TERVETULOA TAMPEREELLE!