Ensimmäinen kiertokirje ja esitelmöintikutsu

KäTu_logo_RGB

XVII KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN TUTKIMUKSEN SYMPOSIUMI

KäTu2019: KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN TILAT

Tampereen yliopisto 12.–13.4.2019

 

KäTu2019-SYMPOSIUMIN TEEMA

Vuonna 2019 KäTu-symposiumin teemana on Kääntämisen ja tulkkauksen tilat.

Teemaa voi lähestyä esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

  • Käännöstieteellisen tutkimuksen/ammattikentän/koulutuksen nykytila
  • Fyysiset ja digitaaliset tilat, joissa kääntäminen tai tulkkaus tapahtuu tai joissa kääntäjä- ja tulkkikoulutus järjestetään
  • Liikkuvuus, etä- ja verkkotyö
  • Työympäristöt ja työkalut
  • Alan toimijoiden taloudellinen tila
  • Kääntämiseen ja tulkkaukseen liittyvät mielentilat

KäTu-symposiumin perinteitä noudattaen myös muut kääntämiseen ja tulkkaukseen sekä niiden opetukseen ja tutkimukseen liittyvät aiheet ovat tervetulleita.

 

KäTu-SYMPOSIUMIEN TARKOITUS

Vuosittaisten KäTu-symposiumien tarkoituksena on tarjota kääntäjille ja tulkeille sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoille ja kouluttajille foorumi, jolla he voivat keskustella alan ilmiöistä, käynnissä olevista tutkimushankkeista ja tieteenalan tilasta ja kehityksestä. Yksi symposiumin kohderyhmistä ovat jatkotutkinto-opiskelijat, joille symposiumi antaa tilaisuuden saada palautetta tutkimustyön eri vaiheissa.

KäTu-symposiumit ovat jo kuudentoista vuoden ajan koonneet yhteen – niin puhujiksi kuin kuulijoiksi – kääntäjiä ja tulkkeja sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoita, opettajia, perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita sekä viittomakielen tulkkien kouluttajia, tulkkeja ja tulkkiopiskelijoita samoin kuin kääntämisestä ja tulkkauksesta muutoin kiinnostuneita. Symposiumin järjestää vuorollaan jokainen Suomessa kääntäjiä ja tulkkeja kouluttava yliopisto yhdessä Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL:n) opettajien ja tutkijoiden jaoston kanssa. Vuoden 2019 symposiumi järjestetään Tampereen yliopistossa.

 

PLENAARIESITELMÄT VUONNA 2019

Ingemar Strandvik, Euroopan Komission Käännöstoimen pääosasto

Strandvik työskentelee laatupäällikkönä Euroopan Komission Käännöstoimen pääosastolla. Hänen luentonsa käsittelee EU-kääntämisen nykytilaa erityisesti Euroopan komission käännösten laadun varmistamisen näkökulmasta.

Johannes Riquet, Tampereen yliopisto

Riquet työskentelee englanninkielisen kirjallisuuden apulaisprofessorina Tampereen yliopistossa. Hänen luentonsa käsittelee tilan, tilallisuuden ja ympäristön tekstualisointia erilaisissa kirjallisissa, visuaalisissa ja kulttuurisissa kertomuksissa eri kulttuurialueilla.

 

TYÖMUODOT

Plenaariesitelmien lisäksi ohjelmassa on esitelmiä (20 + 10 minuuttia) rinnakkaisissa sektioissa, työpajoja sekä posterisessio. Työpajat ovat noin kahden tunnin mittaisia sessioita, joissa voidaan keskustella tietystä aiheesta yleisesti (paneelikeskusteluna tai pienryhmätyönä) tai tarkastella jotakin asiaa yhdessä ongelmalähtöisesti.

Vuonna 2019 KäTu-symposiumin posterisessio järjestetään yhteistyössä ID-TS-verkoston (International Doctorate in Translation Studies, http://www.idts-est.org/) kanssa, joka levittää posteriesitelmäkutsua omille, kansainvälisille verkostoilleen. Yhteistyöllä tavoitellaan hieman tavanomaista suurempaa ja kansainvälisempää posteritilaisuutta, ja sitä suositellaan verkostoitumismahdollisuutena erityisesti jatkotutkinto-opiskelijoille ja muille uransa alkuvaiheessa oleville tutkijoille. Paras posteri palkitaan.

Ehdotukset työpajojen teemoiksi pyydämme lähettämään viimeistään pe 16.11.2018 sekä ehdotukset sektioesitelmiksi ja postereiksi viimeistään pe 18.1.2019. Ehdotukset (enintään 300 sanaa) lähetetään sähköisellä lomakkeella rtf-, doc- tai docx-muotoisena liitetiedostona (max. 1.0 GB).

  • Lomake työpajaehdotusten lähettämiseen
  • Lomake sektio- ja posteriesitelmäehdotusten lähettämiseen

Työpajoista tiedotetaan lisää seuraavassa kiertokirjeessä, ja esitelmien hyväksymisestä ilmoitetaan 14.2.2019 mennessä.

 

JATKO-OPISKELIJOIDEN KOULUTUSTAPAHTUMA 11.4.2019

Ennen KäTu-symposiumia järjestetään ensisijaisesti tohtoriopiskelijoille suunnattu mutta myös kaikille muille avoin koulutusiltapäivä torstaina 11.4.2019. Tarkemmat tiedot koulutustapahtumasta annetaan seuraavassa kiertokirjeessä.

 

TYÖKIELET

Symposiumin ja sen sektioiden työkielet ovat ensisijaisesti suomi, ruotsi ja englanti. Muiden kielten käytöstä ja tulkkausmahdollisuudesta voi tiedustella järjestäjiltä.

 

TIEDON HELMI -PALKINTO

Symposiumin yhteydessä jaetaan neljättä kertaa SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston Tiedon helmi -palkinto. Palkinto myönnetään vuorovuosin opetuksen tai tutkimuksen saralla ansioituneelle henkilölle tai yhteisölle joko yksittäisestä teosta, pidempiaikaisesta toiminnasta tai koko elämäntyöstä. Vuonna 2019 palkinto myönnetään tutkimusansioista.

Palkinnosta päättää SKTL:n hallitus palkintoraatina toimivan jaoston toimikunnan esityksen pohjalta; esitys taas perustuu jaoston jäseniltä saatuihin ehdotuksiin. Ehdotuksia tekevien tulee noudattaa palkintoehdotukseen liittyviä perusperiaatteita, jotka ovat luettavissa liiton verkkosivujen jäsenosiosta (https://sktl-fi.directo.fi/jasenet/opettajat-ja-tutkijat/toiminta/tiedon-helmi-palkinto/).

Ehdotukset ja perustelut pyydetään lähettämään viimeistään 14.2.2019 Minna Ruokoselle, minna.ruokonen@uef.fi.

 

SYMPOSIUMIJULKAISU

Symposiumista toimitetaan vertaisarvioidun MikaEL-verkkojulkaisun volyymi 13. KäTu2019-symposiumissa esityksen pitäneet voivat tarjota siihen ennen julkaisemattomia artikkeleita, jotka perustuvat kirjoittajan symposiumissa pitämään plenaari-, sektio- tai posteriesitelmään tai symposiumissa johtamaan työpajaan tai paneeliin. MikaELin volyymi 13 julkaistaan maalis-huhtikuussa 2020 ennen seuraavaa KäTu-symposiumia. Edellisten vuosien julkaisut löytyvät osoitteesta http://www.sktl.fi/liitto/seminaarit/mikael-verkkojulkaisu/. Volyymin 13 toimittajat ilmoitetaan symposiumin yhteydessä, ja kirjoitusohjeet lähetetään esiintyjille symposiumin jälkeen sähköpostitse sekä päivitetään julkaisun verkkosivuille.

 

TIEDOTUS JA YHTEYDENOTOT

KäTu2019-symposiumia koskevat kiertokirjeet julkaistaan symposiumin verkkosivuilla osoitteessa https://katu-symposiumi.com/. Toinen kiertokirje, jossa on tietoa ilmoittautumisesta, maksuista, majoitusmahdollisuuksista ja muista käytännön seikoista, julkaistaan joulukuussa 2018. Kaikissa symposiumia koskevissa yhteydenotoissa pyydämme käyttämään sähköpostiosoitetta katu2019@uta.fi.

 

JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

Tampereen yliopisto

Anne Ketola (järjestelytoimikunnan pj.)

Marja Kivilehto

Mikhail Mikhailov

Mary Nurminen

Eliisa Pitkäsalo

Dieter Hermann Schmitz

 

SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston toimikunta

Ritva Hartama-Heinonen, Helsingin yliopisto (jaoston pj.)

Juha Eskelinen, Helsingin yliopisto

Anne Ketola, Tampereen yliopisto

Minna Ruokonen, Itä-Suomen yliopisto

Nestori Siponkoski, Vaasan yliopisto / Jyväskylän yliopisto

Kristiina Taivalkoski-Shilov, Turun yliopisto

 

TERVETULOA TAMPEREELLE!