Symposiumijulkaisu

Symposiumista toimitetaan vertaisarvioidun MikaEL-verkkojulkaisun volyymi 12. KäTu2018-symposiumissa esityksen pitäneet voivat tarjota siihen ennen julkaisemattomia artikkeleita, jotka perustuvat kirjoittajan symposiumissa pitämään plenaari-, sektio- tai posteriesitelmään tai symposiumissa johtamaan työpajaan tai paneeliin.

MikaELin volyymi 12 julkaistaan maalis-huhtikuussa 2019 ennen seuraavaa KäTu-symposiumia. Volyymin 12 toimittajat ilmoitetaan symposiumin yhteydessä, ja kirjoitusohjeet lähetetään esiintyjille symposiumin jälkeen sähköpostitse sekä päivitetään julkaisun verkkosivuille.