Svenska

KäTu2020: ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING: FOKUS PÅ KVALITET, Helsingfors universitet 16–18.4.2020

(Utbildningsevenemang för forskarstuderande och workshop om en historik över översättarutbildningen i Finland 16.4.2020; det egentliga symposiet äger rum 17–18.4.2020.)

KäTu-symposierna har redan i sjutton års tid samlat talare och åhörare som är intresserade av översättning och tolkning: översättare och tolkar samt forskare, lärare, studenter och forskarstuderande liksom övriga som är intresserade av översättning och tolkning och forskning inom området. Symposiet arrangeras turvis av de universitet som utbildar översättare och tolkar i Finland tillsammans med sektionen för lärare och forskare inom Finlands översättar- och tolkförbund (FÖTF).

År 2020 arrangeras symposiet vid Helsingfors universitet som nu är värd för fjärde gången, och temat är Översättning och tolkning: fokus på kvalitet. Plenarföreläsarna är professor Pamela Faber Benítez (Granada universitet) och professor Jörg Tiedemann (Helsingfors universitet). Rubriken på professor Faber Benítez föredrag är Terminological Competence and Quality in Specialized Translation och rubriken på professor Tiedemanns föredrag är Open and Free: Tools for Translators and the Multilingual World.

Läs mer i KäTu2020-menyn. För musen över ”Svenska” för att visa undermenyerna.