KäTu2019 Tampere

KäTu_logo_RGB

XVII SYMPOSIET OM FORSKNING I ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

KäTu2019: RUM FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

Tammerfors universitet 12–13.4.2019

 

I samarbete med