Anmälning

KäTu2020 skjuts upp till maj 2021; KäTu2021 arrangeras 21–22.5.2021

Symposiet om forskning i översättning och tolkning KäTu2020 ställs in på grund av coronavirusepidemin. Evenemanget skjuts upp till nästa år, och därmed arrangeras KäTu2021 vid Helsingfors universitet i maj 2021. Vi ger närmare information om programmet och praktiska arrangemang senare.

Vi beklagar de olägenheter som inställandet medför och hoppas att ni kan delta i KäTu2021.

 

Anmälningsblanketten för KäTu2020-symposiet har stängts.

Alla anmälningar till symposiet (även anmälningar till workshoppar) sker med samma blankett. Det är möjligt att anmäla sig till symposiet enskilt eller som grupp.

 

Symposiets deltagaravgifter (inkl. moms 24 %):

FÖTF:s medlemmar 40 €

Icke-medlemmar 80 €

Forskarstuderande 40 €

Grundexamensstuderande 20 €

En eventuell serviceavgift på 1,50 € läggs till alla priser.

Avgiften inkluderar symposieprogrammet och -materialet samt kaffeservering båda dagarna. Lunch bekostar deltagarna själva. Helsingfors stad inbjuder symposiedeltagarna till stadens mottagning på fredag efter det egentliga symposieprogrammet. Anmälan till Helsingfors stads mottagning sker i samband med anmälan till symposiet.

 

Betalningssätt:

En faktura för deltagaravgiften skickas till de anmälda. Fakturan kan fås antingen i PDF-form eller som nätfaktura. Faktureringssätt väljs på anmälningsblanketten. Observera att gruppanmälningar debiteras med en gemensam faktura!

Om du väljer att få en nätfaktura, observera att du på anmälningsblanketten ska ange en nätfaktureringsadress dit FÖTF skickar fakturan. Därtill behövs förmedlarkod, EDI-signum, den fakturerade partens FO-nummer och adressuppgifter – leta alltså fram dessa före anmälan, tack! Observera att en nätfaktura kan skickas endast till finländska organisationer.

Det är också möjligt att få en pappersfaktura, men då debiteras en extra faktureringsavgift på 20 € (moms 0 %). Om en grupp deltagare anmäls samtidigt på samma blankett, debiteras faktureringsavgiften för pappersfaktura endast en gång på den gemensamma fakturan.

Om du har frågor om fakturering kan du kontakta adressen laskutus (at) sktl.fi. I andra ärenden som gäller anmälan kan du kontakta konferenssekreterare Aino Suoranta, katu2020 (at) helsinki.fi.