Utbildningsevenemang för forskarstuderande

UTBILDNINGSEVENEMANG FÖR FORSKARSTUDERANDE 20.5.2021 KL. 12–16: POPULARISERING AV FORSKNING OCH ANSÖKAN OM FINANSIERING

Dagen före KäTu-symposiet arrangeras ett utbildningsevenemang för forskarstuderande. Evenemanget arrangeras i samarbete med och finansieras med Finlands översättar- och tolkförbunds Kopiosto-stipendium. Evenemanget riktar sig i första hand till forskarstuderande men alla intresserade är välkomna.

Evenemangets tema är popularisering av forskning och ansökan om finansiering. Utbildningsevenemanget består av två föredrag och en workshop. Föredragen handlar om att öka forskningens synlighet genom popularisering samt att ansöka om finansiering och skriva en forskningsplan. Under workshoppen kommenteras deltagarnas forskningsplaner av både erfarna forskare och de andra forskarstuderandena. Evenemangets arbetsspråk är finska och engelska.

Anmälningsblanketten för evenemanget publiceras snart.