Utbildningsevenemang för forskarstuderande

UTBILDNINGSEVENEMANG FÖR FORSKARSTUDERANDE 20.5.2021 KL. 12–16.30: POPULARISERING AV FORSKNING OCH ANSÖKAN OM FINANSIERING

Torsdagen 20.5.2021 kl. 12.00–16.30 arrangeras ett utbildningsevenemang för forskarstuderande med temat popularisering av forskning och ansökan om finansiering. Evenemanget arrangeras i samarbete med Langnet och finansieras med Finlands översättar- och tolkförbunds Kopiosto-stipendium. Utbildningsevenemanget består av två expertanföranden och en forskningsplanworkshop. Deltagande i workshoppen förutsätter att deltagaren på förhand lämnar in en forskningsplan för kommentering. Under workshoppen kommenteras deltagarnas forskningsplaner av både erfarna forskare inom översättningsvetenskap och de andra forskarstuderandena. Evenemanget riktar sig i första hand till forskarstuderande men alla intresserade är välkomna.

Evenemangets språk är finska och engelska. Expertanförandena är på finska, men under workshoppen kan diskussionen ske på finska och engelska och forskningsplanernas språk kan vara finska, svenska eller engelska.

Program:

12.00–12.10 Introduktion

12.10–13.10 Hanna Talikka, kommunikationsspecialist, Kaskas Media: Miksi ja miten viestiä tutkijana? [Varför och hur kommunicera som forskare?]

13.10–13.20 Paus

13.20–14.00 Marita Seitsalo, kommunikationschef, Alfred Kordelinin säätiö: Alfred Kordelinin säätiön apurahat [Alfred Kordelins stiftelses stipendier]

14.00–14.30 Kaffepaus

14.30–16.30 Forskningsplanworkshop

Anmäl dig till evenemanget senast 14.4.2021 med denna e-blankett. Anmäl dig även om du endast deltar i en del av programmet.

Forskningsplanerna som behandlas under workshoppen ska laddas upp på evenemangets Moodle-sida senast 5.5.2021.

Evenemanget arrangeras via Zoom och är gratis.

Närmare information om praktiska arrangemang skickas till de anmälda per e-post.