Utbildningsevenemang för forskarstuderande

UTBILDNINGSEVENEMANG FÖR FORSKARSTUDERANDE 16.4.2020 KL. 12–16: POPULARISERING AV FORSKNING OCH ANSÖKAN OM FINANSIERING

Torsdagen 16.4.2020 kl. 12–16 arrangeras ett utbildningsevenemang för forskarstuderande med temat popularisering av forskning och ansökan om finansiering. Evenemanget arrangeras i samarbete med Langnet och finansieras med Finlands översättar- och tolkförbunds Kopiosto-stipendium. Utbildningsevenemanget består av en forskningsplanworkshop och två expertanföranden. Deltagande i workshoppen förutsätter att deltagaren på förhand lämnar in en forskningsplan för kommentering. Under workshoppen kommenteras deltagarnas forskningsplaner av både erfarna forskare och de andra forskarstuderandena. Evenemanget riktar sig i första hand till forskarstuderande men alla intresserade är välkomna.

Evenemangets arbetsspråk är finska och engelska. Expertanförandena är på finska, men under workshoppen kan diskussionen ske på finska och engelska och forskningsplanernas språk kan vara finska, svenska eller engelska.

Program:

12.00–13.45 Forskningsplanworkshop
13.45–14.15 Kaffepaus
14.15–15.15 Tutkija sosiaalisessa mediassa [Forskare i sociala medier] (Kira Keini, Kaskas Media)
15.15–16.00 Alfred Kordelinin säätiön apurahat [Alfred Kordelins stiftelses stipendier] (Marita Seitsalo, Alfred Kordelinin säätiö)

Anmäl dig till evenemanget senast 9.3.2020 med denna e-blankett. Anmäl dig även om du endast deltar i en del av programmet.

Forskningsplanerna som behandlas under workshoppen ska laddas upp på evenemangets Moodle-sida senast 26.3.2020.

Forskarstuderande i översättningsvetenskap som deltar i evenemanget kan ansöka om Langnets resestipendium.

Närmare information om praktiska arrangemang skickas till de anmälda per e-post.