Utbildningsevenemang för forskarstuderande

UTBILDNINGSEVENEMANG FÖR FORSKARSTUDERANDE 16.4.2020 KL. 12–16: POPULARISERING AV FORSKNING OCH ANSÖKAN OM FINANSIERING

Dagen före KäTu-symposiet arrangeras ett utbildningsevenemang för forskarstuderande. Evenemanget arrangeras i samarbete med Langnet och finansieras med Finlands översättar- och tolkförbunds Kopiosto-stipendium. Evenemanget riktar sig i första hand till forskarstuderande men alla intresserade är välkomna.

Evenemangets tema är popularisering av forskning och ansökan om finansiering. Utbildningsevenemanget består av två föredrag och en workshop. Föredragen handlar om att öka forskningens synlighet genom popularisering samt att ansöka om finansiering och skriva en forskningsplan. Under workshoppen kommenteras deltagarnas forskningsplaner av både erfarna forskare och de andra forskarstuderandena. Evenemangets arbetsspråk är finska och engelska.

Närmare information om evenemanget och anmälan ges här senast i början av januari.