Workshoppar och paneler

Under symposiet ordnas nio workshoppar/paneler. OBS! Arbetsspråket är finska, förutom för workshop 9 vars arbetsspråk är engelska. Anmälan till workshopparna och panelerna sker i samband med anmälan till symposiet. Mer information om workshopparna och panelerna finns här.

 

WORKSHOP 1:

Kääntäjäkoulutuksen historiikki [Historik över översättarutbildningen i Finland]. Arrangörer: historikarbetsgruppen Outi Paloposki, Leena Salmi, Kaisa Koskinen, Esa Penttilä, Jaana Puskala, Mari Pakkala-Weckström, Gun-Viol Vik och Laura Ivaska. OBS! Denna workshop arrangeras redan torsdag 16.4 kl. 16–20 och den är öppen för alla som deltar i KäTu-symposiet.

 

PANEL 2:

Arkilaatu ja laatuarki – kokemuksia laadukkaasta toimijuudesta kääntämisen ketjussa [Vardagskvalitet och kvalitetsvardag – erfarenheter av högklassigt aktörskap i översättningskedjan]. Arrangörer: Tiina Kinnunen och Satu Leinonen.

 

PANEL/ WORKSHOP 3:

Kone saavutettavuuden palveluksessa: riittääkö laatu? [Ökad tillgänglighet med hjälp av maskiner: är kvaliteten tillräcklig?]. Arrangörer: MeMAD-projektet: Maija Hirvonen (Tammerfors universitet), Maarit Koponen (Helsingfors universitet), Liisa Tiittula (Helsingfors universitet) och Kaisa Vitikainen (Helsingfors universitet/Rundradion).

 

WORKSHOP 4:

Kääntäjien aineistot arkistoissa [Översättares material i arkiv]. Arrangörer: Laura Ivaska (Åbo universitet) och Sakari Katajamäki (Finska litteratursällskapet, SKS).

 

WORKSHOP 5:

Selkokieli ja kääntäminen: Kääntäjäopiskelijoiden valmiudet selkokielistäjinä [Lättläst och översättning: översättarstudenters färdigheter att skapa lättlästa texter]. Arrangörer: Päivi Kuusi (Helsingfors universitet) och Leealaura Leskelä (Selkokeskus).

WORKSHOP 6:

Stereotypiat kumoon, käännösala tunnetuksi! [Ner med stereotypierna, ökat anseende för översättningsbranschen!]. Arrangörer: Minna Kujamäki, Juho Suokas, Niina Syrjänen och Erja Vottonen (Östra Finlands universitet), Maarit Laitinen (FÖTF) och Taina Ukkola (Kieliasiantuntijat ry).

 

WORKSHOP 7:

Termityön iloa! Tieteen termipankista kääntämisen opetuksen ja tutkimuksen työväline [Termarbetsglädje! Vetenskapstermbanken blir ett verktyg för undervisning och forskning i översättning]. Arrangörer: Johanna Enqvist, Ritva Hartama-Heinonen, Päivi Pasanen och Kaarina Pitkänen-Heikkilä (Helsingfors universitet).

 

WORKSHOP 8:

Yhteistyöllä laatua opetukseen: kääntämisen ja tulkkauksen opetusmenetelmävaranto [Samarbete ger bättre undervisningskvalitet: resursplattformen för metoder inom översättar- och tolkutbildning]. Arrangörer: Päivi Kuusi (Helsingfors universitet), Minna Kujamäki (Östra Finlands universitet) och Minna Ruokonen (Östra Finlands universitet).

 

WORKSHOP 9:

Assessment of quality in (re)translating musicalized prose: A case study on the Finnish, Swedish, and Italian (re)translations of the ‘Sirens’ episode of James Joyce’s Ulysses [Bedömning av kvalitet i (ny)översatt musikaliserad prosa: en fallstudie av de finska, svenska och italienska (ny)översättningarna av episoden ”Sirens” i James Joyces Ulysses]. Arrangörer: Arianna Autieri (University of Warwick) och Lauri A. Niskanen (Helsingfors universitet).