Toinen kiertokirje ja esitelmöintikutsu

KäTu_logo_RGB

XVIII KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN TUTKIMUKSEN SYMPOSIUMI

KäTu2020:
KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LAATU NÄKYVÄKSI

Helsingin yliopisto 16.–18.4.2020
(Jatko-opiskelijoiden koulutustapahtuma ja kääntäjäkoulutuksen historiikki -työpaja 16.4.2020; varsinainen symposiumi 17.–18.4.2020.)

 

KäTu2020-SYMPOSIUMIN TEEMA

Vuonna 2020 KäTu-symposiumin teemana on Kääntämisen ja tulkkauksen laatu näkyväksi. Teemaa voi lähestyä esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

  • Kääntämisen ja tulkkauksen laadun (osa)tekijät ja laadun määritelmät ja standardit eri konteksteissa
  • Kääntämisen ja tulkkauksen laadun arviointikäytänteet
  • Laadun ongelmat ja hyvät käytänteet
  • Laatu ja sen yhteydet lähikäsitteisiin (kuten käytettävyyteen, tarkkuuteen ja vastaavuuteen)
  • Laatu ja sen yhteydet kääntämisen ja tulkkauksen ilmiöihin (esimerkiksi kääntäjän ja tulkin toimijuuteen ja rooliin)
  • Käännös- ja tulkkausmarkkinat – kilpailutus laatutekijänä
  • Kääntäjien ja tulkkien koulutus ja kouluttautuminen laadun takeena
  • Teorian ja käytännön laadulliset yhteydet
  • Laadun muuttuvuus ja pysyvyys (esimerkiksi historian tai tulevaisuuden näkökulmasta)
  • Ihmistoimija, kone ja tekoäly

KäTu-symposiumin perinteitä noudattaen myös muut kääntämiseen ja tulkkaukseen sekä niiden opetukseen ja tutkimukseen liittyvät aiheet ovat tervetulleita.

 

KäTu-SYMPOSIUMIEN TARKOITUS

Vuosittaisten KäTu-symposiumien tarkoituksena on tarjota kääntäjille ja tulkeille sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoille ja kouluttajille foorumi, jolla he voivat keskustella alan ilmiöistä, käynnissä olevista tutkimushankkeista ja tieteenalan tilasta ja kehityksestä. Yksi symposiumin kohderyhmistä ovat jatkotutkinto-opiskelijat, joille symposiumi antaa tilaisuuden saada palautetta tutkimustyön eri vaiheissa.

KäTu-symposiumit ovat jo seitsemäntoista vuoden ajan koonneet yhteen – niin puhujiksi kuin kuulijoiksi – kääntäjiä ja tulkkeja sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoita, opettajia, perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita sekä alasta ja sen tutkimuksesta muutoin kiinnostuneita. Symposiumin järjestää vuorollaan jokainen Suomessa kääntäjiä ja tulkkeja kouluttava yliopisto yhdessä Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL:n) opettajien ja tutkijoiden jaoston kanssa. Vuoden 2020 symposiumi pidetään Helsingin yliopistossa, joka toimii järjestäjänä nyt neljättä kertaa.

 

PLENAARIESITELMÄT VUONNA 2020

Vuoden 2020 plenaariesitelmien pitäjät ovat professori Pamela Faber Benítez (Granadan yliopisto) ja professori Jörg Tiedemann (Helsingin yliopisto). Professori Faber Benítezin esitelmän otsikko on Terminological Competence and Quality in Specialized Translation, ja professori Tiedemannin esitelmän otsikko on Open and Free: Tools for Translators and the Multilingual World.

 

TYÖPAJAT JA PANEELIT

Työpajoja/paneeleja järjestetään yhdeksän ja niiden työkielenä on suomi, paitsi työpajassa nro 9, jossa työkieli on englanti. Työpajoihin ja paneeleihin ilmoittaudutaan symposiumiin ilmoittautumisen yhteydessä.

TYÖPAJA 1: Kääntäjäkoulutuksen historiikki.  Järjestäjinä historiikkityöryhmä Outi Paloposki, Leena Salmi, Kaisa Koskinen, Esa Penttilä, Jaana Puskala, Mari Pakkala-Weckström, Gun-Viol Vik ja Laura Ivaska. HUOMIO: Tämä työpaja järjestetään jo torstaina 16.4. klo 16–20, ja se on avoin kaikille KäTun osallistujille.

PANEELI 2: Arkilaatu ja laatuarki – kokemuksia laadukkaasta toimijuudesta kääntämisen ketjussa. Järjestäjinä Tiina Kinnunen ja Satu Leinonen.

PANEELI/TYÖPAJA 3: Kone saavutettavuuden palveluksessa: riittääkö laatu? Järjestäjinä MeMAD-hanke: Maija Hirvonen (Tampereen yliopisto), Maarit Koponen (Helsingin yliopisto), Liisa Tiittula (Helsingin yliopisto) ja Kaisa Vitikainen (Helsingin yliopisto/Yleisradio).

TYÖPAJA 4: Kääntäjien aineistot arkistoissa. Järjestäjinä Laura Ivaska (Turun yliopisto) ja Sakari Katajamäki (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura).

TYÖPAJA 5: Selkokieli ja kääntäminen: Kääntäjäopiskelijoiden valmiudet selkokielistäjinä. Järjestäjinä Päivi Kuusi (Helsingin yliopisto) ja Leealaura Leskelä (Selkokeskus).

TYÖPAJA 6: Stereotypiat kumoon, käännösala tunnetuksi! Järjestäjinä Minna Kujamäki, Juho Suokas, Niina Syrjänen ja Erja Vottonen (Itä-Suomen yliopisto), Maarit Laitinen (SKTL) ja Taina Ukkola (Kieliasiantuntijat ry).

TYÖPAJA 7: Termityön iloa! Tieteen termipankista kääntämisen opetuksen ja tutkimuksen työväline. Järjestäjinä Johanna Enqvist, Ritva Hartama-Heinonen, Päivi Pasanen ja Kaarina Pitkänen-Heikkilä (Helsingin yliopisto).

TYÖPAJA 8: Yhteistyöllä laatua opetukseen: kääntämisen ja tulkkauksen opetusmenetelmävaranto. Järjestäjinä Päivi Kuusi (Helsingin yliopisto), Minna Kujamäki (Itä-Suomen yliopisto) ja Minna Ruokonen (Itä-Suomen yliopisto).

WORKSHOP 9: Assessment of quality in (re)translating musicalized prose: A case study on the Finnish, Swedish, and Italian (re)translations of the ‘Sirens’ episode of James Joyce’s Ulysses. Organized by Arianna Autieri (University of Warwick) and Lauri A. Niskanen (University of Helsinki).

Työpajojen kuvaukset näet täältä.

 

SEKTIOESITELMÄT JA POSTERIT

Sektioesitelmien kesto on 20 minuuttia, jonka jälkeen 5 minuuttia on varattu keskustelulle ja 5 minuuttia mahdollista salinvaihtoa varten. Esitelmät pidetään rinnakkaissektioissa. Postereilla on oma esittelyaikansa perjantai-iltapäivänä kahvin yhteydessä.

Ehdotukset (enintään 2 500 merkkiä välilyönteineen, lähdeluettelo ei sisälly tähän merkkimäärään) tulee lähettää rtf-, doc- tai docx-muotoisena liitetiedostona sähköpostiosoitteeseen katu2020@helsinki.fi viimeistään pe 17.1.2020.  Sähköpostiviestin otsikkorivillä ja ehdotuksessa on mainittava, onko ehdotuksessa kyseessä sektioesitelmä vai posteri.

Esitelmien hyväksymisestä ilmoitetaan 7.2.2020 mennessä. Abstraktien arviointiprosessista ja arviointikriteereistä kerrotaan lisää täällä.

 

JATKO-OPISKELIJOIDEN KOULUTUSTAPAHTUMA TIETEEN POPULARISOINTI JA RAHOITUSHAKU 16.4.2020 KLO 12–16

KäTu-symposiumia edeltävänä päivänä järjestetään jatko-opiskelijoiden koulutustapahtuma. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Langnet-verkoston kanssa ja rahoitetaan Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton Kopiosto-apurahalla. Tapahtuma on ensisijaisesti suunnattu jatko-opiskelijoille, mutta kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Tapahtuman teema on tieteen popularisointi ja rahoitushaku. Koulutustapahtuma sisältää luentoja ja työpajan. Luennot käsittelevät tutkimuksen näkyvyyden lisäämistä tieteen popularisoinnin avulla ja rahoitushakua sekä tutkimussuunnitelman laatimista. Työpajassa osallistujien tutkimussuunnitelmia kommentoivat kokeneet tutkijat ja toiset jatko-opiskelijat. Koulutustapahtuman kielet ovat suomi ja englanti.

Lisätietoja tapahtumasta ja ilmoittautumismenettelystä julkaistaan täällä.

 

SYMPOSIUMIN TYÖKIELET

Symposiumin ja sen sektioiden työkielet ovat ensisijaisesti suomi, ruotsi ja englanti. Muiden kielten käytöstä ja tulkkausmahdollisuudesta voi tiedustella järjestäjiltä.

 

SYMPOSIUMIN ALUSTAVA AIKATAULU

Torstai 16.4.2020
12.00–16.00 Jatko-opiskelijoiden koulutustapahtuma
16.00–20.00 Työpaja 1: Kääntäjäkoulutuksen historiikki

Perjantai 17.4.2020
9.00–11.00 Työpajoja ja sektioesitelmiä
11.00–12.00 Lounas
12.00–14.00 Työpajoja ja sektioesitelmiä
14.00–16.00 Symposiumin avaus ja Pamela Faber Benítezin plenaariesitelmä
16.00–18.00 Työpajoja ja sektioesitelmiä
19.00–21.00 Helsingin kaupungin vastaanotto

Lauantai 18.4.2020
9.00–9.45 SKTL:n V jaoston kokous
10.00–11.00 Jörg Tiedemannin plenaariesitelmä
11.00–11.15 Tiedon helmi -palkinnon jako
11.15–12.15 Lounas
12.15–16.45 Työpajoja ja sektioesitelmiä
16.45–17.00 Symposiumin päätös

 

TIEDON HELMI -PALKINTO

Symposiumin yhteydessä jaetaan viidettä kertaa SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston Tiedon helmi -palkinto. Palkinto myönnetään vuorovuosin opetuksen tai tutkimuksen saralla ansioituneelle henkilölle tai yhteisölle joko yksittäisestä teosta, pidempiaikaisesta toiminnasta tai koko elämäntyöstä. Vuonna 2020 palkinto myönnetään opetusansioista.

Palkinnosta päättää SKTL:n hallitus palkintoraatina toimivan jaoston toimikunnan esityksen pohjalta; esitys taas perustuu jaoston jäseniltä saatuihin ehdotuksiin. Ehdotuksia tekevien tulee noudattaa palkintoehdotukseen liittyviä perusperiaatteita, jotka ovat luettavissa liiton verkkosivujen jäsenosiosta.

Ehdotukset ja perustelut pyydetään lähettämään V jaoston varapuheenjohtajalle Minna Ruokoselle (minna.ruokonen@uef.fi) viimeistään pe 14.2.2020.

 

SYMPOSIUMIJULKAISU

Symposiumista toimitetaan vertaisarvioidun MikaEL-verkkojulkaisun volyymi 14. KäTu2020-symposiumissa esityksen pitäneet voivat tarjota siihen ennen julkaisemattomia artikkeleita, jotka perustuvat kirjoittajan symposiumissa pitämään plenaari-, sektio- tai posteriesitelmään tai symposiumissa johtamaan työpajaan tai paneeliin. MikaELin volyymi 14 julkaistaan maalis-huhtikuussa 2021 ennen seuraavaa KäTu-symposiumia. Edellisten vuosien julkaisut löytyvät täältä. Volyymin 14 toimittajat ilmoitetaan symposiumin yhteydessä, ja kirjoitusohjeet lähetetään esiintyjille symposiumin jälkeen sähköpostitse sekä päivitetään julkaisun verkkosivuille.

 

ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISMAKSU

KäTu2020-symposiumin ilmoittautumislomake avataan helmikuussa 2020. Ilmoittautumis- ja maksukäytännöistä tiedotetaan täällä. Kaikkiin KäTu-tapahtumiin ilmoittaudutaan samalla sähköisellä lomakkeella, joka julkaistaan symposiumin verkkosivuilla.

Osallistumismaksu on 80 euroa, SKTL:n jäseniltä ja jatko-opiskelijoilta 40 euroa ja opiskelijoilta 20 euroa (hintoihin sisältyy ALV 24 %). Osallistumismaksuun sisältyy symposiumimateriaali sekä kahvit molempina päivinä.

 

MAJOITUSVAIHTOEHDOT

Symposiumin osallistujat varaavat ja maksavat majoittumisensa itse. Lähialueen hotelleista on varattu huonekiintiöitä, jotka ovat voimassa määräajan tai kunnes kiintiö täyttyy. Lisätietoja huonekiintiöistä.

 

TIEDOTUS JA YHTEYDENOTOT

KäTu2020-symposiumin ohjelma julkaistaan symposiumin verkkosivuilla maaliskuussa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Pyydämme käyttämään kaikissa symposiumia koskevissa yhteydenotoissa sähköpostiosoitetta katu2020@helsinki.fi. Konferenssisihteerinä toimii Aino Suoranta SKTL:stä.

 

JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

Helsingin yliopisto

Simo Määttä (järjestelytoimikunnan pj.)

Elina Billhardt

Ritva Hartama-Heinonen

Irina Kudasheva

Laura Leden

Mari Pakkala-Weckström

Päivi Pasanen

Kaisa Vitikainen

 

SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston toimikunta

Ritva Hartama-Heinonen, Helsingin yliopisto (jaoston pj.)

Juha Eskelinen, Helsingin yliopisto

Anne Ketola, Tampereen yliopisto

Minna Ruokonen, Itä-Suomen yliopisto

Kristiina Taivalkoski-Shilov, Turun yliopisto

 

TERVETULOA HELSINKIIN!