Program och abstrakt

Ett preliminärt program för KäTu2020-symposiet har publicerats. En uppdaterad version publiceras här före symposiet.

Symposiets abstrakt publiceras på denna sida snart.