Tietoa KäTusta

Vuosittaisten Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumien tarkoituksena on tarjota niin kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoille ja kouluttajille kuin kääntäjille ja tulkeille foorumi, jolla he voivat esitellä ajankohtaista tutkimusta ja keskustella tieteenalan tilasta ja kehityksestä sekä käännös- ja tulkkausalan ilmiöistä.

Vuodesta 2003 KäTu-symposiumit ovat koonneet yhteen – niin puhujiksi kuin kuulijoiksi – kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoita, opettajia, opiskelijoita, kääntäjiä ja tulkkeja sekä viittomakielen tulkkien kouluttajia, tulkkeja ja tulkkiopiskelijoita samoin kuin kääntämisestä ja tulkkauksesta muutoin kiinnostuneita. Tällainen käännösalan käytännön ja tutkimuksen edustajien yhteinen foorumi on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen.

Symposiumin järjestää vuorollaan jokainen Suomessa kääntäjiä ja tulkkeja kouluttava yliopisto yhdessä Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL:n) opettajien ja tutkijoiden jaoston kanssa.

Jokaisella symposiumilla on oma teemansa, mutta myös muut kääntämiseen ja tulkkaukseen sekä niiden opetukseen ja tutkimukseen liittyvät esitykset ovat tervetulleita.

 

Työmuodot ja aikataulu

Kaksipäiväisessä symposiumissa on tyypillisesti kaksi plenaariesitelmää sekä esitelmiä, työpajoja tai paneeleja ja posteriesittelyjä. Vuodesta 2016 lähtien symposiumia on edeltänyt ensisijaisesti jatko-opiskelijoille suunnattu, mutta muillekin avoin iltapäivän kestävä koulutustapahtuma.

Ehdotukset työpajoiksi tai paneeleiksi pyydetään lähettämään yleensä vuosittain marraskuun puoliväliin mennessä. Ehdotusten hyväksymisestä ilmoitetaan joulukuun alussa.

Esitelmä- ja posteriabstraktien jättöaika on vuosittain yleensä ennen tammikuun puoliväliä, ja niiden hyväksymisestä ilmoitetaan helmikuun aikana.

 

Abstraktien arviointiprosessi ja arviointikriteerit

Abstraktien arvioijina toimivat SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston toimikunnan jäsenet. Arvioijakuntaa täydennetään tarvittaessa toimikunnan ulkopuolisilla arvioijilla esimerkiksi abstraktien määrän vuoksi tai jääviyssyistä.
Jokaisen abstraktin arvioi itsenäisesti kaksi arvioijaa. Tarvittaessa arvioija voi keskustella lukijaparinsa kanssa tai pyytää jonkun muun arvioijista ottamaan kantaa.
Arvioijilla on käytössään seuraavat vaihtoehdot:

  1. Abstrakti hyväksytään sellaisenaan.
  2. Abstrakti hyväksytään täydennyksin tai muutoksin.
  3. Abstrakti hylätään.

Abstraktista tulee käydä selvästi ilmi tutkimuskysymys tai -asetelma sekä, mikäli kyse on empiirisestä tutkimuksesta, aineisto ja menetelmät. Abstraktin rakenteen tulee olla selkeä ja kieliasun hyvää yleiskieltä.