Ensimmäinen kiertokirje ja esitelmöintikutsu

XV KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN TUTKIMUKSEN SYMPOSIUMI

KäTu2017: MONINAISUUDEN VOIMA

Vaasan yliopisto 21.–22.4.2017

 

KäTu2017-SYMPOSIUMIN TEEMA

KäTu-symposiumin teema vuonna 2017 on Moninaisuuden voima. Teemalla haluamme nostaa esiin kääntämisen ja tulkkauksen yhä monitahoisempana ja merkittävämpänä ilmiönä.

Yhteiskunnan ja yliopistomaailman muutokset koskettavat myös kääntämisen ja tulkkauksen kenttää. Moninaisuuden voima -teemalla haluamme virittää keskustelua kääntämisen ja tulkkauksen keskeisestä asemasta ja tärkeydestä kiihtyvällä tahdilla muuttuvassa ja moninaistuvassa maailmassa.

Teemaa voi lähestyä esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

  • Kääntäminen ja tulkkaus murroksessa – moninaisuus ennen, nyt ja tulevaisuudessa
  • Monikulttuurisuuden ja -kielisyyden rajapinta
  • Ammattilaisten ja ei-ammattilaisten rajapinta
  • Laadun monet määritelmät: kuka ja mikä määrittelee?
  • Vuorovaikutuksen ja vallan dynamiikan ulottuvuudet
  • Toimijuuden ja vallan tarve kääntämisessä ja tulkkauksessa
  • Voima, voimaantuminen ja jaksaminen

KäTu-symposiumin-perinteitä noudattaen myös muut kääntämiseen ja tulkkaukseen sekä niiden opetukseen ja tutkimukseen liittyvät aiheet ovat tervetulleita.

 

KäTu-SYMPOSIUMIEN TARKOITUS

Vuosittaisten KäTu-symposiumien tarkoituksena on tarjota kääntäjille ja tulkeille sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoille ja kouluttajille foorumi, jolla he voivat keskustella alan ilmiöistä, käynnissä olevista tutkimushankkeista ja tieteenalan tilasta ja kehityksestä. Yksi symposiumin kohderyhmistä ovat jatkotutkinto-opiskelijat, joille symposiumi antaa tilaisuuden saada palautetta tutkimustyön eri vaiheissa.

KäTu-symposiumit ovat jo neljäntoista vuoden ajan koonneet yhteen – niin puhujiksi kuin kuulijoiksi – kääntäjiä ja tulkkeja sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoita, opettajia, perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita sekä viittomakielen tulkkien kouluttajia, tulkkeja ja tulkkiopiskelijoita samoin kuin kääntämisestä ja tulkkauksesta muutoin kiinnostuneita. Symposiumin järjestää vuorollaan jokainen Suomessa kääntäjiä ja tulkkeja kouluttava yliopisto yhdessä Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL:n) opettajien ja tutkijoiden jaoston kanssa. Vuoden 2017 symposiumi järjestetään symposiumisarjan alkulähteillä eli Vaasan yliopistossa. Vaasan yliopisto vastaa KäTu-järjestelyistä viimeistä kertaa, sillä kielten tutkimus ja tutkintoon johtava koulutus siirtyvät 1.8.2017 Jyväskylän yliopistoon.

 

TYÖMUODOT

Vuoden 2017 plenaariesitelmien pitäjät ovat professori Jorge Díaz-Cintas (University College London) ja yliopistonlehtori, FT Kristiina Abdallah (Vaasan yliopisto). Díaz-Cintasin plenaarin alustava otsikko on Power Dynamics in Subtitling ja Abdallahin Kokonaisvaltainen laatu: mitä, miksi, miten? Plenaariesitelmien lisäksi ohjelmassa on esitelmiä (20 + 10 minuuttia) rinnakkaisissa sektioissa, työpajoja sekä posteriesittelyjä. Työpajat ovat noin kahden tunnin mittaisia sessioita, joissa voidaan keskustella tietystä aiheesta yleisesti (paneelikeskusteluna tai pienryhmätyönä) tai tarkastella jotakin asiaa yhdessä ongelmalähtöisesti. Postereille varataan oma tunnin mittainen esittelyaikansa, ja paras posteri palkitaan.

Ehdotukset työpajojen teemoiksi pyydämme lähettämään viimeistään 25.11.2016 sekä ehdotukset sektioesitelmiksi ja postereiksi viimeistään 20.1.2017. Ehdotukset (enintään 300 sanaa) lähetetään sähköpostilla rtf-, doc- tai docx-muotoisena liitetiedostona osoitteeseen katu2017(at)uva.fi. Sähköpostiviestin otsikkorivillä ja ehdotuksessa on mainittava, onko kyseessä työpaja, sektioesitelmä vai posteri.

Työpajoista tiedotetaan lisää seuraavassa kiertokirjeessä, ja sektioesitelmien hyväksymisestä ilmoitetaan 20.2.2017 mennessä.

 

JATKO-OPISKELIJOIDEN KOULUTUSTAPAHTUMA 20.4.2017

KäTu-symposiumin yhteydessä järjestetään ennen kaikkea tohtoriopiskelijoille suunnattu mutta myös kaikille muille avoin koulutusiltapäivä torstaina 20.4.2017. Tämän jatko-opiskelijoiden ja ohjaajien tapahtuman teemana on tänä vuonna tutkijana toimiminen mediassa. Tutkimusviestinnän asiantuntija VTM Riikka Kalmi Vaasan yliopistosta puhuu oman tutkimuksen ja tieteenalan sekä oman yliopiston edustamisesta median eri kanavissa ja julkisuuden kohtaamisesta tutkijana. Kalmin alustuksen jälkeen keskustelua jatketaan työpajassa, jossa aiheeseen perehdytään erityisesti kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoiden näkökulmasta. Tarkemmat tiedot koulutustapahtumasta annetaan seuraavassa kiertokirjeessä.

 

TYÖKIELET

Symposiumin ja sen sektioiden työkielet ovat ensisijaisesti suomi, ruotsi ja englanti. Muiden kielten käytöstä ja tulkkausmahdollisuudesta voi tiedustella järjestäjiltä.

 

TIEDON HELMI -PALKINTO

Symposiumin yhteydessä jaetaan toista kertaa SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston Tiedon helmi -palkinto. Palkinto myönnetään vuorovuosin opetuksen tai tutkimuksen saralla ansioituneelle henkilölle tai yhteisölle joko yksittäisestä teosta, pidempiaikaisesta toiminnasta tai koko elämäntyöstä. Vuonna 2017 palkinto myönnetään tutkimusansioista.

Palkinnosta päättää SKTL:n hallitus palkintoraatina toimivan jaoston toimikunnan esityksen pohjalta; esitys taas perustuu jaoston jäseniltä saatuihin ehdotuksiin. Ehdotuksia tekevien tulee noudattaa palkintoehdotukseen liittyviä perusperiaatteita, jotka ovat luettavissa liiton verkkosivujen jäsenosiosta (https://sktl-fi.directo.fi/jasenet/opettajat-ja-tutkijat/toiminta/tiedon-helmi-palkinto/).

Ehdotukset ja perustelut pyydetään lähettämään viimeistään 15.2.2017 jaoston sihteerille Turo Rautaojalle, s-posti turo.rautaoja(at)utu.fi.

 

SYMPOSIUMIJULKAISU

Symposiumista toimitetaan vertaisarvioidun MikaEL-verkkojulkaisun volyymi 11. KäTu2017-symposiumissa esityksen pitäneet voivat tarjota siihen ennen julkaisemattomia artikkeleita, jotka perustuvat kirjoittajan symposiumissa pitämään plenaari-, sektio- tai posteriesitelmään tai symposiumissa johtamaan työpajaan tai paneeliin. MikaELin volyymi 11 julkaistaan maalis-huhtikuussa 2018 ennen seuraavaa KäTu-symposiumia. Edellisten vuosien julkaisut löytyvät osoitteesta http://www.sktl.fi/liitto/seminaarit/mikael-verkkojulkaisu/. Volyymin 11 toimittajat ilmoitetaan symposiumin yhteydessä, ja kirjoitusohjeet lähetetään esiintyjille symposiumin jälkeen sähköpostitse sekä päivitetään julkaisun verkkosivuille.

 

TIEDOTUS JA YHTEYDENOTOT

KäTu2017-symposiumia koskevat kiertokirjeet julkaistaan symposiumin verkkosivuilla osoitteessa https://katu-symposiumi.com/xv/. Toinen kiertokirje, jossa on tietoa ilmoittautumisesta, maksuista, majoitusmahdollisuuksista ja muista käytännön seikoista, julkaistaan joulukuussa 2016. Kaikissa symposiumia koskevissa yhteydenotoissa pyydämme käyttämään sähköpostiosoitetta katu2017(at)uva.fi.

 

JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

Vaasan yliopisto

Nestori Siponkoski (järjestelytoimikunnan pj.)

Kristiina Abdallah

Mona Enell-Nilsson

Anu Heino

Siru Lamminpää

Jaana Puskala

Gun-Viol Vik

Jari-Pekka Välimaa

 

SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston toimikunta

Ritva Hartama-Heinonen, Helsingin yliopisto (jaoston pj.)

Juha Eskelinen, Helsingin yliopisto

Turo Rautaoja, Turun yliopisto

Minna Ruokonen, Itä-Suomen yliopisto

Dieter Hermann Schmitz, Tampereen yliopisto

Nestori Siponkoski, Vaasan yliopisto

 

TERVETULOA VAASAAN!