Ilmoittautuminen / Anmälning / Registration

KäTu2017-symposiumiin ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa https://eforms.uwasa.fi/lomakkeet/4559/lomake.html. Ilmoittautuminen alkaa 17.2.2017 ja päättyy 17.3.2017, ja se on sitova. Samalla lomakkeella ilmoittaudutaan jatkokoulutustapahtumaan, työpajoihin, posteritilaisuuteen sekä illanviettoon. Iltatilaisuudesta tulee tarkempia tietoja symposiumin verkkosivuille ennen ilmoittautumisen alkua.

Anmälningen till symposiet KäTu2017 görs med en elektronisk blankett på adressen https://eforms.uwasa.fi/lomakkeet/4559/lomake.html?rinnakkaislomake=Svenska. Anmälningen börjar 17.2.2017 och upphör 17.3.2017, och anmälningen är bindande. Med samma blankett anmäler man sig till utbildningsevenemanget, workshopparna, posterpresentationen och kvällsprogrammet. Mera information om kvällsprogrammet ges på symposiets webbplats innan anmälningen börjar.

Registration for the KäTu2017 symposium is done via an electronic form available at https://eforms.uwasa.fi/lomakkeet/4559/lomake.html?rinnakkaislomake=English. Registration opens on February 17, 2017, and closes on March 17, 2017, and it is binding. You can sign up for all the events of your choosing through this single registration form; Thursday’s training event for PhD students, workshops, poster event and the social evening. More information on the symposium dinner can be found on the symposium website before the registration starts.