KäTu 2018 työpajat

Työpaja 1

Päivi Kuusi, Helsingin yliopisto
Anne Rautiainen ja Minna Ruokonen, Itä-Suomen yliopisto

 

Vertaistuki ei maksa mitään: tule kehittämään kääntämisen ja tulkkauksen opetusta!

 

Menevätkö iltasi käännöksiä kommentoiden? Eikö aika tahdo riittää opetuksen suunnitteluun? Pidä tauko yksinäisestä puurtamisesta ja tule jakamaan kokemuksiasi ja kehittämään erilaisia tapoja opettaa kääntämistä ja tulkkausta!

Kääntämisen ja tulkkauksen opetusmenetelmävaranto täyttää keväällä kolme vuotta. Varannossa kääntämisen ja tulkkauksen opettajat jakavat osaamistaan ja antavat näin toisilleen vertaistukea. Varanto auttaa monipuolistamaan opetusta ja löytämään opetusmenetelmiä, joiden avulla voi helpottaa omaa työtaakkaansa.

Varannon käyttäjiksi ovat tervetulleita kaikki kääntämisen ja tulkkauksen opettajat ja opetuksen kehittämisestä kiinnostuneet käännöstieteellistä koulutusta tarjoavissa Suomen yliopistoissa sekä asioimis- tai viittomakielen tulkkeja kouluttavissa ammattikorkeakouluissa. Syksyllä 2017 käyttäjiä oli yli 60. Lisätietoja varannosta ja liittymisohjeet: http://www.sktl.fi/liitto/jaostot/v-opettajat-ja-tutkijat/toiminta/kaantamisen-ja-tulkkauksen-opetu/

Varantoa on työstetty yhteisesti kolmessa työpajassa: KäTu-symposiumeissa 2015 ja 2016 sekä syksyllä 2014 SKTL:n V jaoston syysseminaarissa. Varannossa on jo 80 opetusmenetelmäkuvausta tai muuta aineistoa, kuten käännösmuisteihin liittyviä opetusmenetelmiä, roolipeli haastavista asiakasviestintätilanteista sekä käännösten ja tulkkaussuoritusten arviointikriteerit. Osa aineistoista on käännetty myös englanniksi.

Työpajan tavoitteena on ideoida menetelmävarantoon uusia opetusmenetelmiä ja -aineistoja tai kehittää varannossa jo olevia kuvauksia eteenpäin. Työpaja kestää kaksi tuntia, ja se toteutetaan pienryhmissä työskennellen. Työkieli on suomi. Pienryhmien teemat määräytyvät osallistujien kiinnostuksen mukaan. Aiheita voivat olla esimerkiksi erikoisalojen kääntämisen opettaminen, auktorisoidun kääntämisen opettaminen, tulkkauksen opetusmenetelmät sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkielmien aiheiden ideointi. Mieti etukäteen, mitä opetusmenetelmiä tai materiaaleja olet kiinnostunut kehittämään, ja kerro toiveesi ilmoittautumislomakkeessa. Ota mielellään mukaan oma kannettava tietokone.

Tule parantamaan maailmaa – kahden tunnin sijoitus kantaa pitkälle!

 

Työpaja 2

Simo Määttä, Helsingin yliopisto

 

Asioimis- ja oikeustulkkauksen psykologinen hinta

Asioimis- ja oikeustulkit joutuvat säännöllisesti tilainteisiin, joissa on voimakkaita jännitteitä ja negatiivisia tunteita. Tulkkaustilanteissa käsiteltävät asiat saattavat olla epämiellyttäviä tai järkyttäviä, ja suomea tai ruotsia taitamaton tulkattava on usein vaikeassa elämäntilanteessa. Tulkattava voi myös olla traumatisoitunut, eikä tulkki välttämättä osaa tunnistaa traumatisoitumisen merkkejä ja niiden vaikutusta ihmisen käyttäytymiseen. Joissakin tulkkaustilanteissa osallistujat jopa suhtautuvat toisiinsa vihamielisesti. Asioimis- ja oikeustulkin työ onkin psyykkisesti kuormittavaa, ja tulkit puhuvat usein työnohjauksen tarpeesta ja sen puutteesta. On tavallista, että asioimistulkkien tavatessa toisiaan puhe kääntyy nopeasti psyykkisesti vaikeisiin tulkkauskokemuksiin. Voidaankin katsoa, että asioimis- ja oikeustulkkauksen psyykkinen hinta on melko korkea, ja pahimmassa tapauksessa tulkin työhyvinvointi, jaksaminen ja mielenterveys vaarantuvat ja hän voi sijaistraumatisoitua.

Asioimis- ja oikeustulkkauksen psykologinen hinta -työpajan yhtenä tarkoituksena on saada perustietoa traumatisoitumisesta, sijaistraumatisoitumisesta ja psyykkisestä stressistä. Toisena tarkoituksena on saada neuvoja ja jakaa hyviä käytänteitä sijaistraumatisoitumisen ja psyykkisen stressin hoitoon ja ehkäisyyn.

Työpajaa vetävät asioimistulkki ja yliopistonlehtori Simo Määttä (Helsingin yliopisto) ja johtaja Hanna-Mari Kolistaja (Turun seudun tulkkikeskus). Työpaja koostuu kahdesta osasta: 1) alustus ja siihen liittyvä keskustelu sekä 2) ryhmätyöskentely. Kokonaiskesto on 2 tuntia 30 minuuttia.

Työpajan aluksi tutkijatohtori Eeva Puumala (Tampereen yliopisto) ja traumapsykoterapeutti, psykologi Riitta Ylikomi (TraumaCon) pitävät alustuksen traumasta ja sijaistraumatisoitumisesta. Tavoitteena on oppia ymmärtämään trauman kokeneen tulkattavan käyttäytymistä oman jaksamisen ja tulkin työn helpottamiseksi. Alustuksen jälkeen työpajan osallistujat jaetaan ryhmiin, joissa pohditaan sekä tulkattavan traumaan liittyviä että muista syistä psyykkisesti kuormittavia tulkkaustilanteita. Ryhmätyö tehdään ongelmalähtöisen oppimisen periaatteella. Toisin sanoen ryhmille annetaan kuvauksia psyykkisesti vaikeista tulkkaustilanteista ja tehtäväksi pohtia erilaisia strategioita, joilla tilanteessa voi toimia. Ryhmätöitä vetävät edellä mainittujen lisäksi myös lehtori Pirjo Pouttu (Diak) ja lehtori Satu Rantamäki (Diak).

 

Ohjelma:

Hanna-Mari Kolistaja ja Simo Määttä: työpajan avaus (10 min.)

Eeva Puumala ja Riitta Ylikomi: trauma ja sijaistraumatisoituminen (30 min.)

Keskustelua (15 min.)

Ryhmätyöskentelyn ohjeistus (5 min.)

Ryhmätyöskentely (55 min.)

Keskustelua (ryhmätöiden purku) (25 min.)

Hanna-Mari Kolistaja ja Simo Määttä: loppusanat (10 min.)